ΔΕΕ υπόθ. C-604/2011, απόφ. της 30.5.2013

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: l. Bay Larsen Γενική Εισαγγελέας: Y. Bot Εισηγητής: U. Lohmus Genil 48 SL, Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL κατά Bankinter SA, Banco Bilbao Vincaya Argentaria SA Διατάξεις: άρθρα 4, 19, 51, 52 Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, 35-38 Οδηγίας 2006/73/ΕΚ, Οδηγία 2000/12/ΕΚ, 267 ΣΛΕΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται ως μέρος χρηματοπιστωτικού προϊόντος μόνον εφόσον αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, κατά το χρόνο που το εν λόγω προϊόν προσφέρεται στον πελάτη (19, παρ. 9 Οδηγίας 2004/39/ΕΚ). Οι διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης και τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου αυτή παραπέμπει, πρέπει να καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση των κινδύνων των πελατών και/ή να περιλαμβάνουν απαιτήσεις ως προς την ενημέρωση, καλύπτουσες και την επενδυτική υπηρεσία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του επίμαχου χρηματοπιστωτικού προϊόντος, ώστε η υπηρεσία αυτή να μην υπόκειται πλέον στις διατυπώσεις του άρθρου 19 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Το άρθρο 4 παρ. 1 σημ. 4 της ανωτέρω Οδηγίας έχει την έννοια ότι η πρόταση προς τον πελάτη για τη σύναψη συμβάσεως ανταλλαγής με σκοπό την κάλυψη του κινδύνου που συνεπάγονται οι διακυμάνσεις επιτοκίου επί χρηματοπιστωτικού προϊόντος, στο οποίο έχει επενδύσει ο πελάτης, συνιστά επενδυτική συμβουλή, εφόσον η σύσταση που αφορά την εγγραφή σε τέτοιου είδους συμβάση ανταλλαγής απευθύνεται στον πελάτη υπό...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.