Δ. - Π. Τζάκας, Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ιδίως η προστασία των επενδυτών στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Οδ. 2005/29/EK)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2014, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δημήτριος - Παναγιώτης Λ. Τζάκας,  Δ.Ν., Δικηγόρος I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές [1] εντάσσεται στο πλέγμα εκείνων των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, οι οποίες κατατείνουν ευθέως στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών (βλ. πρώην άρθρο 95 παρ. 3 και άρθρο 153 παρ. 2 ΣυνθΕΚ, νυν άρ. 12 και άρ. 114 παρ. 3 ΣυνθΛΕΕ). Παραλλήλως, η προκείμενη δράση των οργάνων της ΕΕ έχει ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση μιας πλήρως ενοποιημένης και λειτουργικής εσωτερικής αγοράς (βλ. πρώην άρθρο 14 παρ. 2 ΣυνθΕΚ, νυν άρθρο 26 παρ. 2 ΣυνθΛΕΕ), επιδιώκοντας την απάλειψη κανονιστικών αρρυθμιών και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού συνεπεία της ασυντόνιστης νομοθετικής δράσης των κρατών μελών σε έναν τομέα κομβικής σημασίας, όπως η επιχειρηματική επικοινωνία και η πολιτική προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. [2] Ως εκ τούτου, η επιτυγχανόμενη βάσει της Οδ. 2005/29/ΕΚ εναρμόνιση συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου, περιορίζοντας τα υφιστάμενα εμπόδια αναφορικά με τη διασυνοριακή δραστηριοποίηση επιχειρήσεων και διαμορφώνοντας κοινές νομικές έννοιες – έστω υπό τη μορφή γενικών ρητρών – η συγκεκριμενοποίηση των οποίων ελέγχεται από τα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα. [3] Στο πλαίσιο αυτό, οι αιτ.σκ. 6 και 8 Οδ. 2005/29/ΕΚ ομιλούν και για την παράλληλη έμμεση προστασία των οικονομικών συμφερόντων των επιχειρήσεων « που λειτουργούν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.