ΕφΑθ 4841/2014

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Φιοράκης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Γ. Σχοινοχωρίτης, Εφέτης Δικηγόροι: Χ. Πετρόπουλος, Μ. Μπότση Διατάξεις: άρθρα 197, 198, 288, 297, 298, 300, 330, 914, 919, 922 ΑΚ, 7 παρ. 1 Ν 2396/1996, Υπουργική Απόφαση 12263/Β.500/11.4.1997 (κύρωση – μετέπειτα καταργηθέντος - Κώδικα Δεοντολογίας ΕΠΕΥ), Ν 3606/2007, Ν 3756/2009, Οδηγία 2004/39/ΕΚ, Οδηγία 93/22/ΕΟΚ, 1 παρ. 4, 4, 4α, 8 παρ.1, 9, 9γ- 9ε Ν 2251/1994. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ. PERPETUAL BONDS. Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) συνιστούν ομολογίες που εκδίδονται ως ονομαστικά ή ανώνυμα αξιόγραφα στο πλαίσιο σύναψης ομολογιακού δανείου και ο κομιστής τους δεν δικαιούται σε επιστροφή του ομολόγου στον εκδότη του προς τον σκοπό είσπραξης της ονομαστικής του αξίας μετά τη λήξη μίας συμφωνηθείσας διάρκειας ή οποτεδήποτε? ο δε εκδότης διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς ανάκλησης του ομολόγου κατ’ ελεύθερη βούλησή του. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω ομόλογα δεν συνιστούν απλά στη λειτουργία και στη σύλληψή τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη τους. Η παράβαση της υποχρέωσης ενημέρωσης του πελάτη συνιστά παράνομη συμπεριφορά της τράπεζας και ιδρύει ευθύνη της τελευταίας σε αποζημίωσή του. Ένσταση συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους. Την επιστροφή των χρεογράφων δικαιούνται να ζητήσουν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.