Α. Διεθνές επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Εργασίες του G-20 – Ετήσια Σύνοδος των ηγετών του G-20 2. Εργασίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 2.1 Υιοθέτηση από το FSB των τελικών ρυθμίσεων για το TLAC 2.2 Αρχές του FSB για την αποτελεσματική εφαρμογή διασυνοριακών δράσεων εξυγίανσης 2.3 Διαβουλεύσεις του FSB σχετικά με θέματα εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 2.3.1 Διασφάλιση της συνέχειας στην παροχή υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της εξυγίανσης 2.3.2 Προσωρινή χρηματοδότηση στο πλαίσιο μιας συντεταγμένης εξυγίανσης ενός παγκοσμίως συστημικά σημαντικού ιδρύματος 3. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 3.1 Αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τυποποιημένη προσέγγιση αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο 3.2 Κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με το νέο πλαίσιο λογιστικού χειρισμού των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο 3.3 Προσδιορισμός κατώτατων ορίων περικοπής της αξίας των ενεχύρων σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων 3.4 Εποπτική μεταχείριση των τιτλοποιήσεων που θεωρούνται απλές, διαφανείς και συγκρίσιμες 4. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας των κεφαλαιαγορών - Πρότυπα για τη θεματοφυλακή περιουσιακών στοιχείων των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.