Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων 1.2 Δημόσια διαβούλευση της ΕΚΤ για το AnaCredit project 1.3 Κανονισμοί της Επιτροπής οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) 1.3.1 Ρυθμίσεις σχετικά με τον συναλλαγματικό κίνδυνο στο πλαίσιο του CRR 1.3.2 Παράταση της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων 1.3.3 Προσδιορισμός των νομισμάτων για τα οποία η δικαιολογημένη ζήτηση για ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνει τη διαθεσιμότητά τους στο εν λόγω νόμισμα 1.3.4 Υποχρέωση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας 1.3.5 Κατ’ εξαίρεση εποπτική μεταχείριση ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μετοχές 1.4 Κατευθυντήριες γραμμές και γνώμες της ΕΒΑ οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του Κανονισμού 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRDIV) 1.4.1 Εξειδίκευση των ρυθμίσεων της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRDIV) σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών των ιδρυμάτων 1.4.2 Προσδιορισμός ορίων σε ό,τι αφορά τα ανοίγματα ιδρυμάτων σε οντότητες του σκιώδους τραπεζικού τομέα 1.4.3 Εξειδίκευση των διατάξεων της CRD IV σχετικά με το ICAAP/ILAAP 1.4.4 Εξειδίκευση των διατάξεων της CRDIV σχετικά με τα stress-tests 1.4.5 Πολιτικές αποδοχών στον τομέα των πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες 1.4.6 Εποπτική μεταχείριση του κινδύνου CVA...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.