Γ. Εθνικό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών 1.2 Προσδιορισμός της στρατηγικής άσκησης μακροπροληπτικής πολιτικής της από την ΤτΕ 1.3 Προσδιορισμός του ύψους του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για το 1ο τρίμηνο του 2016 1.4 Προσδιορισμός των εγχωρίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και καθορισμός των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 1.5 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων 1.6 Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΒΑ 1.7 Σύνθεση και αρμοδιότητες της ΕΠΑΘ και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης 2. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας των κεφαλαιαγορών 2.1 Δελτία Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις ανοικτές πωλήσεις 2.2 Παράταση της προθεσμίας δημοσίευσης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων 2.3 Τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 3. Νομικά θέματα 3.1 Ν 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 3.2 Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης 3.3 Ν 4346/2015...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.