Τεύχος 3/2016, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Επιμέλεια Ύλης: Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος, Κ. Κεραμεύς, Ε. Περάκης
ISSN: 1791-9366
Έτη: 11
Τεύχη: 31
Άρθρα: 834

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Επιμέλεια: Χ. Γκόρτσος, Χρ. Λιβαδά)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

II. Νομολογία εθνικών Δικαστηρίων

1. Τραπεζικές υπηρεσίες
2. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες
3. Προστασία καταναλωτή
4. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
5. Λοιπά θέματα

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007