Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, Οι προϋποθέσεις του ενωσιακού και του ελληνικού (δημοσίου) τραπεζικού δικαίου αναφορικά με την άσκηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση από ενωσιακό χρηματοδοτικό ίδρυμα (Γνωμοδότηση)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, Καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ   20 Μαΐου 2017 Ερώτημα 1. Η εταιρεία *** Leasing (στο εξής: *** Leasing 1) είναι, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο, μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης με έδρα την πόλη της Βιέννης (Αυστρία). Είναι θυγατρική μιας άλλης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, της *** Leasing (στο εξής *** Leasing 2), επίσης με έδρα την πόλη της Βιέννης (Αυστρία), η οποία με τη σειρά της είναι θυγατρική της επίσης αυστριακής εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης *** Leasing (στο εξής *** Leasing 3), η οποία μάλιστα κατέχει άμεσα και το 0,4% των εταιρικών μεριδίων της *** Leasing 1. H *** Leasing 3 αποτελεί θυγατρική επιχείρηση του αυστριακού πιστωτικού ιδρύματος *** Bank, το οποίο είναι θυγατρική επιχείρηση του ιταλικού ομίλου της *** Bank. 2. Η *** Leasing 1 παρείχε υπηρεσίες το 2009 στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση. Ως (έσχατη) θυγατρική ενωσιακού πιστωτικού ιδρύματος απολαμβάνει μεν της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού τραπεζικού δικαίου και του συναφούς άρθρου 18(1) του ν. 3601/2007 (και πλέον του άρθρου 41(1) του ν. 4261/2014), εφόσον, όμως, συντρέχουν οι εκεί τιθέμενες προϋποθέσεις (βλ. κατωτέρω υπό Β). 3. Εν όψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωμοδότηση διερευνά κατά πόσον συντρέχουν στο πρόσωπο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.