Α. Διεθνές επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Εργασίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 1.1 Περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των αρχών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης του G-20 και του ΟΟΣΑ Στις 28 Απριλίου 2017, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής FSB) δημοσίευσε έκθεση για τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης αναφορικά με την πορεία εφαρμογής των κοινών αρχών του G-20 και του ΟΟΣΑ για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στις δικαιοδοσίες των μελών του. [1] Μέσω της εν λόγω έκθεσης το FSB επιχειρεί αφενός να διερευνήσει τον τρόπο εφαρμογής των κοινών αρχών του G-20 και του ΟΟΣΑ για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης από τα μέλη του, και αφετέρου να εντοπίσει την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σύμφωνα με την έκθεση, όλα τα μέλη του FSB αναφέρουν ότι έχουν υιοθετήσει ένα λεπτομερές πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο αποτελείται από έναν συνδυασμό νομοθετικών κανόνων και κανόνων ήπιου δικαίου (κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης). Συνήθως υιοθετείται επίσης η αρχή της αναλογικότητας ιδίως σε ό,τι αφορά το μέγεθος των εταιριών και τον κλάδο δραστηριότητας (π.χ. χρηματοπιστωτικός τομέας), χωρίς ωστόσο να είναι σαφές σε ποια έκταση εφαρμόζονται και τα λοιπά κριτήρια που περιλαμβάνονται σχετικά στις αρχές του G-20 και του ΟΟΣΑ, όπως η μετοχική σύνθεση ή η διεθνής παρουσία της εταιρίας. Αδυναμίες εντοπίζονται επίσης ως προς το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.