Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Νομικές πράξεις και κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται στο πλαίσιο του Κανονισμού 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) 1.1.1 Δυνατότητα χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων που καλύπτουν μικρότερη χρονική περίοδο στο πλαίσιο εφαρμογής της προσέγγισης IRB Στις 14 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/72 της Επιτροπής αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η εποπτική αρχή δύναται να επιτρέπει σε ένα πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί στοιχεία που καλύπτουν περίοδο δύο (2) αντί πέντε (5) ετών στο πλαίσιο της εφαρμογής της προσέγγισης IRB δυνάμει των άρθρων 180(3), 181(3) και 182(4) του Κανονισμού 575/2013 (CRR). [13] Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB δύνανται να ζητούν άδεια από τις εποπτικές αρχές για να χρησιμοποιούν στοιχεία δύο (2) αντί πέντε (5) ετών σχετικά με: • την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης (PD), • τις εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD, και • την εκτίμηση των εσωτερικών συντελεστών μετατροπής (own-conversion factors), για όλες τις κατηγορίες ανοιγμάτων, με εξαίρεση: • τα ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, • τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, εφόσον η συγκεκριμένη κατηγορία ανοιγμάτων χαρακτηρίζεται από λίγες ή καμία παρατηρηθείσα αθέτηση (few or no observed default), και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.