ΕιρΛαρ 32/2017

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

ΕιρΛαρ 32/2017 Πρόεδρος: Γ. Κωτούλα Δικηγόροι: Π. Πατέτσου, Γεωρ. Τζήκας, Απ. Τριανταφύλλου Διατάξεις: άρθρα 1-6, 8, 9, 11 Ν 3869/2010, 12 Ν 4161/2013, Ν 4336/2015, 330 ΑΚ, 27 παρ. 1 ΠΚ, 15, 16 Ν 3586/2007 ΕΝΝΟΙΑ ΔΟΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν 3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν 3869/2010. Το στοιχείο του δόλου δύναται να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο ανάληψης της οφειλής, όσο και κατά το χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της τελευταίας. Ειδικότερα, εφόσον κατά το χρόνο ανάληψης της οφειλής και με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, ο τελευταίος γνωρίζει και αποδέχεται ότι η συγκεκριμένη οφειλή είναι τέτοιας βαρύτητας, ώστε σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσής της επίκειται η παύση πληρωμών εκ μέρους του, δύναται να υποστηριχθεί ότι το στοιχείο του δόλου συντρέχει ήδη κατά το χρονικό σημείο ανάληψης της οφειλής. […] Από τις υπ’ αριθμ. ***/10-2-2015 και ***/11-2-2015 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή ***, που προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της αίτησής των, στην οποία εμπεριέχονται και η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρ. 5 παρ. 1 παρ. β του Ν 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 31ης-3-2020,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.