ΤρΕφΛαρ 37/2016

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

ΤρΕφΛαρ 37/2016 Πρόεδρος: Γ. Αποστολάκης Εισηγήτρια: Μ. Τζέρμπου Δικηγόροι: Δημ. Γκούβας, Ι. Σιάτρας Διατάξεις: άρθρα 2 παρ.6 Ν 2251/1994, 444 παρ.1, 448 παρ.1 ΚΠολΔ, 281 ΑΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Μη καταχρηστικός ο όρος σε σύμβαση ανοικτού λογαριασμού που προβλέπει ότι το χρεωστικό υπόλοιπο αποδεικνύεται από απόσπασμα εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Έγκυρη η συμφωνία με την οποία ο πιστούχος αναγνωρίζει το κατάλοιπο του λογαριασμού, εφόσον δεν φέρει αντίρρηση στην έγγραφη γνωστοποίησή του από την τράπεζα εντός ορισμένης προθεσμίας. Μη καταχρηστική ή αντισυνταγματική η συμφωνία βάσει της οποίας ορίζεται ότι για τη διαταγή πληρωμής δεν απαιτείται η προσκόμιση αποσπασμάτων των βιβλίων της τράπεζας, αλλά ούτε ο οφειλέτης μπορεί να αμφισβητήσει τα κονδύλια του λογαριασμού, αφού ζητείται μόνο το αναγνωρισθέν κατάλοιπο. Η άσκηση του δικαιώματος δεν είναι καταχρηστική, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που υφίσταται μεγάλη βλάβη του οφειλέτη. […] Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν 2251/1994, οι γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ), δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών σε βάρος του καταναλωτή. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου κρίνεται αφού ληφθούν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.