ΑΠ 167/2016 Α1΄ Τμ.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

ΑΠ 167/2016 Α1΄ Τμ. Πρόεδρος: Α. Ζευγώλης, Προεδρεύων Αρεοπαγίτης Εισηγητής: Χ. Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης Δικηγόρος: Ν Τσουτσάνης Διατάξεις: άρθρα 4α Ν 1806/1988, 4α ,66, 68 Ν 2533/1997, 2 Ν 2396/1996, 28 Συντ., 22 Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, 76 Ν 1969/1991 ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ και θέση της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Παραπομπή στο Συνεγγυητικό για την καταβολή τμήματος των απαιτήσεων των επενδυτών. Άσκηση αγωγής κατά του Συνεγγυητικού. Η κατάθεση των χρηματικών ποσών των εναγόντων στην ΑΕΠΕΥ έγινε σε σχέση με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών εκ μέρους της προς αυτούς και συνιστούσε καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία. Ως εκ τούτου, τα ως άνω κεφάλαια καλύπτονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 97/9/ΕΚ. Υποχρέωση του εναγόμενου σε αποζημίωση. […] Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες με την από 16-9-2004 αγωγή τους, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στρεφόμενοι κατά: α) του ΝΠΙΔ με την επωνυμία *** και β) της υπό εκκαθάριση τελούσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία *** εξέθεταν ότι είχαν συνάψει ο καθένας με τη δεύτερη εναγομένη Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, που αφορούσε καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στην αγωγή, για να περιγραφούν οι εκτεθείσες από αυτούς και αναληφθείσες από την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.