ΣτΕ 1963/2016 Τμ. Δ΄

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

ΣτΕ 1963/2016 Τμ. Δ΄ Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Αικ. Χριστοφορίδου, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόρος: Μ. Μερσίνης Διατάξεις: άρθρα 72 παρ. 2 Ν 1969/1991, 53 παρ.3 ΠΔ 18/1989, 5 Ν 2944/2001, 54 παρ.3 ζ’ Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, 18 ΠΔ 498/1987, 42α, 90-109 ΚΝ 2190/1920, 2-5 ΠΔ 360/1985, 72 Ν 1969/1991 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ Ή ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Τήρηση τη αρχής της απεικονίσεως της πραγματικής εικόνας όσον αφορά την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως των εν λόγω επιχειρήσεων. Κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν 1969/1991, η οποία αποβλέπει στη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και στην προστασία του επενδυτικού κοινού, η θεσπιζόμενη με αυτήν διοικητική κύρωση αποσκοπεί στην αποτροπή δημοσιεύσεως ή διαδόσεως ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, οι οποίες είναι ικανές, ως εκ της φύσεώς τους, να επηρεάσουν την τιμή ή τις συναλλαγές επί κινητών αξιών, που εισάγονται ή έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Επιτρέπεται, όμως, η επιμέτρηση του προστίμου αναλόγως με την βαρύτητα της εκάστοτε διαπιστουμένης παραβάσεως και των λοιπών συνθηκών, υπό τις οποίες αυτή έλαβε χώρα. Περαιτέρω, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, σε περίπτωση διαδόσεως ανακριβών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.