Χρήστος Σ. Χασάπης, Η έννοια του μεσίτη πιστώσεων στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης και η σχέση της με την έννοια του μεσίτη του ΑΚ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2-3/2017, Μάϊος - Δεκέμβριος 2017

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Χρήστος Σ. Χασάπης* ,  ΔΝ, LL.M. (LMU München), Δικηγόρος Ι. Γενικές παρατηρήσεις Οι Οδηγίες για την καταναλωτική [1] και τη στεγαστική πίστη [2] καθιερώνουν υποχρεώσεις αστικοδικαιικής και εποπτικής φύσης για τους μεσίτες πιστώσεων [3] . Για αρκετό διάστημα, ωστόσο, δεν έχει αναλυθεί το περιεχόμενο της έννοιας αυτής. Ορισμός στο ελληνικό δίκαιο περιλαμβάνεται για μεν τον μεσίτη καταναλωτικής πίστης στο άρ. 3 στ. στ΄ της Κ.Υ.Α. Ζ1-699/2010 για δε τον μεσίτη στεγαστικής πίστης στο άρ. 3 αρ. 5 Ν 4438/2016. Έναυσμα της παρούσας ενασχόλησης με την προβληματική αποτέλεσε η απόπειρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει απάντηση με την πρόσφατη απόφασή του της 8ης Δεκεμβρίου 2016, Υπόθεση C-127/15, Verein für Konsumenteninformation κατά INKO, Inkasso GmbH στην αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρ. 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας) [4] . Το αυστριακό Ακυρωτικό έθεσε μεταξύ άλλων ερωτημάτων στο ΔικΕΕ και το εξής: « Ασκεί τη δραστηριότητα του μεσίτη πιστώσεων κατά την έννοια του άρ. 3 στ. στ΄ της Οδηγίας 2008/48 γραφείο εισπράξεως οφειλών το οποίο, στο πλαίσιο της κατ’ επάγγελμα εισπράξεως απαιτήσεων επ’ ονόματι των εντολέων του, στους οφειλέτες των οποίων προτείνει τη σύναψη συμφωνιών περί τμηματικών καταβολών, συνυπολογίζει γι’ αυτή τη δραστηριότητά του προμήθεια...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.