Τεύχος 1/2007, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Επιμέλεια Ύλης: Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Ι. Λιναρίτης
Διεύθυνση Σύνταξης: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Χρ. Γκόρτσος, Γ. Καλλιμόπουλος, Κ. Κεραμεύς, Ε. Περάκης
ISSN: 1791-9366
Έτη: 11
Τεύχη: 31
Άρθρα: 834

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τραπεζικές υπηρεσίες

Δάνεια / Πιστώσεις
Εγγυήσεις / Εγγυητικές επιστολές
Εντολές και μέσα πληρωμής
Λοιπές τραπεζικές εργασίες

2. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες

3. Προστασία καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

4. Εκτοκισμός

5. Εξασφάλιση πιστώσεων

6. Αναγκαστική εκτέλεση

7. Εξυγίανση - εκκαθάριση

8. Συγχώνευση εταιριών

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007