ΑΠ 1768/2005(παρατ. Ν. Κατηφόρης)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2007, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Σουλτανιάς, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Εισηγητής: Β. Ρήγας, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Ν. Κατσαντώνης, Α. Κουκούτσης Διατάξεις: 173, 200 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 623 επ. ΚΠολΔ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ. Χορήγηση πίστωσης μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού. Συμφωνία των συμβληθέντων ότι προϋπόθεση για να γίνει χρήση της πίστωσης από τον πιστούχο είναι η προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του. Η έγγραφη αυτή συναίνεση είναι απαραίτητη, και για την περίπτωση χρησιμοποίησης της πίστωσης από τον πιστούχο για την έκδοση από την τράπεζα υπέρ αυτού εγγυητικής επιστολής. ΑΚ 173, 200. Ερμηνεία της δήλωσης του πιστούχου για χρήση της πίστωσης. Ποιοτικές ή και ποσοτικές ελλείψεις ως προς την έκθεση των πραγματικών γεγονότων. [...] Εξάλλου κατά τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, κατά την ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεως αναζητείται η αληθής βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις, οι δε συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών. Εν προκειμένω, η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση εδέχθη τα ακόλουθα: «Από όλα τα έγγραφα τα οποία προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδεικνύονται τα παρακάτω: Με την υπ’ αριθμ. .../29.5.1990 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που καταρτίστηκε στην Αθήνα, η καθ’ ης τράπεζα, χορήγησε στον πρώτο ανακόπτοντα, πίστωση μέχρι του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.