ΕφΑθ 6298/2004

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2007, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Προεδρεύων: Α. Ξένος, Εφέτης Εισηγητής: Α. Ξένος, Εφέτης Δικηγόροι: Ν. Συμπεθέρου, Α. Χάριτος, Β. Πρωτόπαπας, Ε. Μπακατσέλου Διατάξεις: 15 επ. ν. 1806/1988, 59 ν. 2533/1997, 2 ν. 2396/1996 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ή ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. Σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας. Εφαρμογή των περί εντολής διατάξεων. Αντικείμενο. Τα αποσπάσματα εμπορικών και κατά νόμο τηρούμενων από τράπεζα ή ανώνυμη εταιρεία βιβλίων μπορεί να συμφωνηθεί ότι αποτελούν αποδεικτικό μέσο για την ύπαρξη απαιτήσεως της εταιρείας και του υπόλοιπου ανοικτού λογαριασμού πλην όμως ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να το αμφισβητήσει φέροντας το βάρος της αποδείξεως του σχετικού ισχυρισμού. Συμβατικός καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του πελάτη. Η παράλειψη του πελάτη να διαμαρτυρηθεί για τις ενημερώσεις που ελάμβανε από την εταιρεία και η παράλειψη άμεσης διαμαρτυρίας του εκτιμάται ως σιωπηρή έγκριση των διαδοχικών χρηματιστηριακών συναλλαγών που έγιναν από την εταιρεία. Η μη τήρηση από την εταιρεία κατά την εκτέλεση των χρηματιστηριακών συναλλαγών αρχών επιβαλλομένων από τον Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μόνον διοικητικής φύσεως κυρώσεις σε βάρος της είναι δυνατό να επιφέρει. [...] Με την ένδικη αγωγή ζήτησε η ενάγουσα χρηματιστηριακή εταιρεία να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των δρχ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.