ΕιρΑθ 3110/2005(παρατ. Ζ. Τσολακίδης)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2007, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Μ. Μελά, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Γ. Χατζηκαλύμνιος, Χ. Χρυσάνθης Διατάξεις: 2 ν. 2251/1994 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ. ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ. ΕΓΚΥΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. Χορήγηση στεγαστικού δανείου. Ποινή πρόωρης αποπληρωμής για κάλυψη της ζημίας της τράπεζας. Η διαφορά της μορφής επιτοκίου (κυμαινόμενο-σταθερό) είναι αποφασιστικής σημασίας για την αξιολόγηση της νομιμότητας των ρητρών προεξόφλησης. Μόνο στην περίπτωση του σταθερού επιτοκίου η τράπεζα ευλόγως προσδοκά μια συγκεκριμένη απόδοση του κεφαλαίου της στη διάρκεια της περιόδου εκτοκισμού. Δεν είναι καταχρηστική η συμφωνία για απόδοση ανταλλάγματος από τον δανειολήπτη σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης. Έγκυρη η συμφωνία καταβολής εξόδων του φακέλου του δανείου. Με την κρινόμενη αγωγή και μετά την παραδεκτή παραίτηση του ενάγοντος από το κονδύλιο των 1.574,24 ευρώ, ο τελευταίος ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη τραπεζική εταιρεία να του καταβάλει το ποσό των 7.001,83 ευρώ το οποίο εισέπραξε από αυτόν αχρεωστήτως και χωρίς νόμιμη αιτία, με βάση σχετικούς όρους της μεταξύ τους σύμβασης χορήγησης στεγαστικού δανείου, οι οποίοι όμως ήταν αόριστοι και καταχρηστικοί και ειδικότερα εισέπραξε από αυτόν το ως άνω ποσό για το κόστος επανατοποθέτησης των κεφαλαίων, για ποινή προεξόφλησης, για τόκους ενός μηνός που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.