Α. Διεθνές επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2007, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών 1.1 Ορθές πρακτικές αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου Τον Ιούνιο του 2006, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας) εξέδωσε, σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης, το τελικό κείμενο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις «Ορθές πρακτικές αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου». 1 Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας, η εμπειρία καταδεικνύει ότι ένας από τους κρίσιμους παράγοντες τραπεζικών κρίσεων είναι η χαμηλής ποιότητας αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, ακατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπαρκή και μη έγκαιρη αναγνώριση και καταμέτρηση επισφαλών απαιτήσεων, υποβαθμίζουν τη χρησιμότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων που επιβάλλονται στις τράπεζες και παρεμποδίζουν την ορθή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται. Οι αρχές που υιοθετούνται στο εν λόγω κείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας στοχεύουν ακριβώς στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού με την καθιέρωση δέκα αρχών, από τις οποίες οι επτά αφορούν τις πολιτικές, τα μέτρα και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν οι τράπεζες προκειμένου να διασφαλίζουν ορθή αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται, και οι υπόλοιπες τρεις τις εποπτικές αρχές τους. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, με τις υιοθετούμενες από την Επιτροπή της Βασιλείας βέλτιστες πρακτικές καθιερώνονται αρχές για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.