Β. Κοινοτικό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2007, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών 1.1. Οδηγία 2006/48/ΕΚ για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων Στις 14 Ιουνίου 2006 εκδόθηκε η Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων. 5 Η Οδηγία αυτή είναι η πρώτη πράξη του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου η οποία εκδίδεται με την τεχνική της αναδιατύπωσης, σύμφωνα με την οποία περιλαμβάνονται στο ίδιο κείμενο: – τόσο οι διατάξεις των Οδηγιών που καταργούνται με αυτήν, και συγκεκριμένα οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ και εκείνες των Οδηγιών με τις οποίες επήλθαν σε αυτήν μεταγενέστερες τροποποιήσεις, – όσο και οι νέες διατάξεις που καθιερώνονται με αυτήν. Η Οδηγία 2006/48/ΕΚ άρχισε να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (30 Ιουνίου 2006). Τα κράτη μέλη καλούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007. 6 Νομική βάση για την έκδοσή της ήταν η παρ. 2 του άρθρου 47 της Συνθήκης. Η Οδηγία 2006/48/ΕΚ έχει δύο σκέλη: α) Ως προς το πρώτο σκέλος της, με την Οδηγία κωδικοποιούνται εκ νέου οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ, όπως αυτές ίσχυαν μετά τις τροποποιήσεις που είχαν επέλθει μέχρι το 2006, εκτός...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.