Γ. Εθνικό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2007, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών 1.1. Το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας και αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συ- στημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων Τον Μάρτιο του 2006 δημοσιεύτηκε η ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 για το πλαίσιο αρχών και λειτουργίας της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (εφεξής Πράξη), 30 με την οποία καταργείται η προηγουμένως ισχύουσα για την ίδια θεματική ΠΔ/ΤΕ 2438/1998. Η έναρξη ισχύος της νέας Πράξης έχει οριστεί για τις 31 Μαΐου 2006, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, τη λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τις βασικές αρχές και κριτήρια σε επίπεδο ομίλου, για τις οποίες η έναρξη ισχύος έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2006. Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος και συντελεί στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του. Το ΣΕΕ περιλαμβάνει σύμφωνα με την Πράξη τις λειτουργίες της Εσωτερικής Επιθεώρησης, της Διαχείρισης Κινδύνων, και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω του ΣΕΕ είναι οι ακόλουθοι: – συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής του πιστωτικού ιδρύματος με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, – αναγνώριση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.