ΔΕΚ Υπόθ. C 238/05, απόφ. της 23ης Νοεμβρίου 2006(παρατ. Γ. Μούργελας)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2007, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Asnef-Equifax, Servicios de Informaciόn sobre Solvencia y Credito, SL, Administraciόn del Estado κατά Asociaciόn de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) Διατάξεις: 81 ΣυνθΕΚ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ. Ανταγωνισμός. Σύστημα ανταλλαγής μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων πληροφοριών σχετικών με τη φερεγγυότητα των πελατών. Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Επιπτώσεις στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Περιορισμός του ανταγωνισμού. Όφελος για τους χρήστες. 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 81 ΕΚ. 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Asnef-Equifax, Servicios de Informaciόn sobre Solvencia y Credito, SL (στο εξής: Asnef-Equifax), καθώς και της Administraciόn del Estado και της Asociaciόn de Usuarios de Servicios Bancarios (στο εξής: Ausbanc) σχετικά με ένα αρχείο πληροφοριών μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τη φερεγγυότητα των πελατών (στο εξής: αρχείο). Το νομικό πλαίσιο Η κοινοτική νομοθεσία 3. Σύμφωνα με την τέταρτη αιτιολογική του σκέψη, ο Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (ΕΕ 2003, L 1, σελ. 1), έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση στις αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα ανταγωνισμού -και στα δικαστήρια των κρατών μελών της εξουσίας να εφαρμόζουν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.