ΑΠ 1923/2006(παρατ. Γ. Μούργελας)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2007, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Χλαμπουτάκης, Αντιπρ όεδρος Αρείου Πάγου Εισηγητής: Δ. Δαλιάνης, Αρεοπαγίτης Δικηγόροι: Ι. Πετρακά κη, Α. Κωνσταντέλιας Διατάξεις: 2, 4-5, 11-13, 15, 19, 23-24 ν. 2472/1997, 932 ΑΚ, 5, 43 παρ. 2 Σ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕ-ΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ. Επεξεργασία δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων, κατ’ εφαρμογή μιας εκ των περιοριστικά αναφερομένων στο νόμο δυνατοτήτων χορήγησης τέτοιας εξαίρεσης. Στην περίπτωση αυτή η εξαίρεση χορηγείται ως αποτέλεσμα στάθμισης αντιθέτων εννόμων συμφερόντων: του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων. [...] Σε συμμόρφωση προς τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που κυρώθηκε με τον ν. 2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 24.10.1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών εξεδόθη ο ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ο οποίος ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στο άρθρο 2 ότι: «Για τους σκοπούς τους παρόντος νόμου νοούνται ως: α) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων… β) … γ) «Υποκείμενο των δεδομένων», το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.