Α. Διεθνές επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2007, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία Tραπεζών Συνεργασία των εποπτικών αρχών των χωρών καταγωγής και των χωρών υποδοχής κατά την εφαρμογή των εξελιγμένων μεθόδων υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο Το Φεβρουάριο του 2007 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης με θέμα «Αρχές για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών των χωρών καταγωγής και υποδοχής και τους μηχανισμούς κατανομής κεφαλαίων κατά την εφαρμογή των Εξελιγμένων Μεθόδων υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο (AMA)». 1 Το πρώτο μέρος των εν λόγω αρχών λειτουργεί συμπληρωματικά προς το κείμενο «Συνεργασία των εποπτικών αρχών των χωρών καταγωγής και υποδοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου» (Home-host information sharing for effective Basel II implementation) της Επιτροπής της Βασιλείας του Ιουνίου 2006, εστιάζοντας στη συνεργασία των εποπτικών αρχών αναφορικά με διασυνοριακά δραστηριοποιούμενες Τράπεζες οι οποίες προτίθενται να υιοθετήσουν τις Εξελιγμένες Μεθόδους. Το δεύτερο μέρος των αρχών εξειδικεύει περαιτέρω το κείμενο «Αρχές για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών κατά την πιστοποίηση των Εξελιγμένων Μεθοδολογιών για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου» (Principles for the home-host recognition of AMA operational risk capital) της Επιτροπής της Βασιλείας του Ιανουαρίου 2004. Ειδικότερα, καθιερώνονται αρχές αναφορικά με τους μηχανισμούς κατανομής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.