Διασύνδεση Κρήτης με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣτΕ 1272/2019 Τμ. Ε΄ [Παρατ.: Π. Γαλάνης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το σύνθετο έργο της διασύνδεσης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο χωρικού και ενεργειακού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Ειδικότερα, το έργο αυτό έχει συμπεριληφθεί, κατά τα προαναφερόμενα, στα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) των περιόδων 2014-2023 (διασύνδεση μέσω Αττικής) και 2017-2026 (διασύνδεση μέσω Πελοποννήσου), τα οποία, κατά το νόμο, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του συστήματος και των διασυνδέσεων με το υφιστάμενο εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ικανότητας μεταφοράς των υφιστάμενων διασυνδέσεων και την ανάπτυξη νέων, περιέχουν τεκμηρίωση της σκοπιμότητας κατασκευής κάθε έργου σε σχέση με κριτήρια, στα οποία προδήλως συμπεριλαμβάνεται η προστασία του περιβάλλοντος (βλ. και άρθρο 261 του προμνημονευομένου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας), περιλαμβάνουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε έργου, το οποίο προσδιορίζεται κατ’ εκτίμηση και των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην κατάρτιση των απαιτουμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τέλος δε, περιέχουν ομαδοποίηση των έργων ανά γεωγραφική περιοχή, ώστε να επιτυγχάνεται συντονισμός και έγκαιρη επίτευξη των στόχων των ΔΑΠ. Περαιτέρω δε, το τεχνικο-οικονομικά εφικτό του έργου λαμβανομένων υπόψη και των σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων του αποτέλεσαν αντικείμενο και της από το Δεκέμβριο του 2016 Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τέλος, οι αναπτυξιακοί σκοποί αφενός της διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα και αφετέρου της χρησιμοποίησης και βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνονται, κατά τα προαναφερόμενα, στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και στα Περιφερειακά Πλαίσια Κρήτης και Πελοποννήσου, αντιστοίχως. Ενόψει τούτων, το συγκεκριμένο έργο στο οποίο αφορά η προσβαλλόμενη πράξη, έχει ενσωματώσει σχεδιασμό πλειόνων επιπέδων, η συμβατότητα του οποίου (σχεδιασμού) με το άρθρο 24 του Συντάγματος και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης ειδικώς της Πελοποννήσου δεν αμφισβητείται κατά τρόπο ορισμένο από τους αιτούντες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.