Χρήση αποβλήτων Υπόθεση C-212/18, απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 2019: Prato Nevoso Termo Energy Srl κατά Provincia di Cuneo κ.λπ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Χρήση αποβλήτων Υπόθεση C-212/18, απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 2019: Prato Nevoso Termo Energy Srl κατά Provincia di Cuneo κ.λπ. Προδικαστική παραπομπή. Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Χρησιμο-ποιημένα φυτικά έλαια που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία. Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων. Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εθνικές διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας που εφαρμόζονται στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρήση βιορευστού ως πηγής τροφοδοσίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 4, της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, σε συνδυασμό με το άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική νομοθεσία δυνάμει της οποίας αίτημα χορήγησης άδειας για αντικατάσταση του μεθανίου, ως πηγής τροφοδοσίας ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος εκλύει ατμοσφαιρικές εκπομπές, με ουσία παραγόμενη από τη χημική επεξεργασία χρησιμοποιημένων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.