Επιβολή προσωπικής κράτησης των υπεύθυνων δημόσιων λειτουργών για μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση αναφορικά με την τήρηση των οριακών τιμών του διοξειδίου του αζώτου Υπόθεση C-752/18 Deutsche Umwelthilfe eV κατά Freistaat Bayern (Προδικαστική παραπομπή)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2019, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιβολή προσωπικής κράτησης των υπεύθυνων δημόσιων λειτουργών για μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση αναφορικά με την τήρηση των οριακών τιμών του διοξειδίου του αζώτου Υπόθεση C-752/18 Deutsche Umwelthilfe eV κατά Freistaat Bayern   ( Προδικαστική παραπομπή) Στην απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019, το ΔΕΕ αποφαίνεται για πρώτη φορά επί του ερωτήματος αν τα εθνικά δικαστήρια μπορούν, ή ακομα και υποχρεούνται, να διατάσσουν προσωπική κράτηση σε βάρος υπεύθυνων εθνικών αρχών που αρνούνται σταθερά να συμμορφωθούν προς δικαστική απόφαση, η οποία τους επιβάλει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η παρούσα αίτηση προδικαστικής παραπομπής υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Deutsche Umwelthilfe eV, μη κυβερνητικής οργανώσεως για την προστασία του περιβάλλοντος, και του Freistaat Bayern (ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας, Γερμανία) σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως η οποία του επιτάσσει να επιβάλει απαγορεύσεις κυκλοφορίας προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το 2012 το διοικητικό πρωτοδικείο Μονάχου στη Γερμανία (Verwaltungsgericht München) υποχρέωσε το ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας να τροποποιήσει το «σχέδιο δράσεως για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.