ΣτΕ 2059/2007 Τμ. Ε΄ [Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη στον Ν. Φωκίδας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοικήσεως υπάρχει και για τις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεδομένου ότι και η αίτηση αναστολής, συναρτώμενη προς την αίτηση ακυρώσεως, τυγχάνει συνταγματικής κατοχύρωσης. Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση διοικητικής πράξης που έχει προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως, δεσμεύει τη Διοίκηση, η οποία μπορεί μόνο να ζητήσει από την Επιτροπή Αναστολών ανάκληση της αποφάσεώς της, χωρίς να επιτρέπεται έκδοση νέας διοικητικής πράξης, η οποία αποβλέπει απλώς να εξουδετερώσει το ανασταλτικό αποτέλεσμα της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών. Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών αναστέλλει την εκτέλεση, όχι όμως και την ισχύ της διοικητικής πράξης, δεν κωλύει επομένως την τροποποίηση, αναθεώρηση ή ανανέωσή της ή υπό προϋποθέσεις, ακόμη και αντικατάστασή της από άλλη πράξη ομοίου περιεχομένου, αλλά ερειδόμενη σε διαφορετική πραγματική βάση. Η προσβαλλόμενη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη σε περιοχές του Νομού Φωκίδας εκδόθηκε κατόπιν ουσιαστικής εκτίμησης νέων στοιχείων και περιέχει διαφορετική αιτιολογία και διαφοροποιημένη ρύθμιση σε σχέση με την ήδη ανασταλείσα με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών προηγούμενη πράξη έγκρισης περιβλλοντικών όρων και ως εκ τούτου, δεν παραβιάζει το προσωρινό δεδικασμένο που παρήχθη με την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών. Παράβαση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να ελεγχθεί ευθέως από τον ακυρωτικό δικαστή, μόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούμενη από το έργο ή τη δραστηριότητα βλάβη για το περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη ή προφανώς δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες, ώστε προδήλως αντιστρατεύεται την ανωτέρω συνταγματική αρχή. Κατά τη διαδικασία εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων ασκήσεως εξορυκτικής δραστηριότητος τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία εγκρίσεως του οικείου σχεδίου. Η προβλεπόμενη απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης του προηγούμενου σταδίου προέγκρισης χωροθέτησης και ήδη προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης μεταθέτουν την εξέταση όλων των κατά νόμο στοιχείων στο στάδιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χωρίς ωστόσο να παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος και του κοινοτικού δικαίου. Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος αφ΄ ενός και Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος αφ΄ ετέρου, να επιληφθούν της εκδόσεως πράξεως και να εισηγηθούν σχετικώς στο κατά την οικεία νομοθεσία αποφασίζον όργανο εξαρτάται από τον προέχοντα χαρακτήρα της πράξεως. Μέχρι την κατάρτιση του κοινοτικού καταλόγου του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών, επονομαζόμενου Natura 2000, οι ενταχθέντες στον εθνικό κατάλογο τόποι απολαύουν προστασίας, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανοποιητικής διατηρήσεώς τους, έως ότου συνταχθεί ο κατάλογος των τόπων κοινοτικής σημασίας και τύχουν προστασίας βάσει των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. Εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον ρέματος επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη εκτέλεση της φυσικής αυτής λειτουργίας τους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.