ΣτΕ Ολ 2367/2007 [Μεταφορά συντελεστή δόμησης - Ζώνες υποδοχής - Αποζημίωση - Σύνταγμα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ) αποτελεί κατ΄ άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος θεμιτό τρόπο αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων, στα οποία επιβάλλονται ουσιώδεις περιορισμοί προς το σκοπό προστασίας στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είναι ανεκτή ΜΣΔ μη ερειδόμενη σε ειδική συνταγματική διάταξη, δεδομένου ότι ο θεσμός της ΜΣΔ δεν συνάδει προς τις συνταγματικές αρχές της ορθολογικής χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και της διαμόρφωσης των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης, ούτε δύναται να αποτελέσει σύστημα πολεοδομικής σχεδίασης, γιατί θα οδηγούσε σε νόθευση του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, τον οποίο επιβάλλει το Σύνταγμα. Η ΜΣΔ αποτελεί επιτρεπτό κατά το Σύνταγμα τρόπο αποζημίωσης και ιδιοκτητών ρυμοτομούμενων ακινήτων, αν οι τελευταίοι αποδέχονται να ικανοποιηθούν με τον τρόπο αυτό. Η ΜΣΔ στην περίπτωση αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, εφ΄ όσον γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τις συνθήκες διαβίωσης και προστατεύει το οικιστικό περιβάλλον στην περιοχή υποδοχής του συντελεστή (μειοψ.). Παρεκκλίσεις από τους γενικούς όρους δόμησης επιτρέπονται μόνο σε καθορισμένες, γνωστές εκ των προτέρων ζώνες, που πρέπει να αποτυπώνονται σε διάγραμμα, το οποίο χρήζει δημοσίευσης στην ΕτΚ. Η ρύθμιση της ΜΣΔ πρέπει να περιλαμβάνει σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής των ζωνών αυτών, τα οποία πρέπει να είναι αμιγώς πολεοδομικά και να αναφέρονται όχι απλώς σε συγκεκριμένα ακίνητα, αλλά στην περιοχή που υποδέχεται τον μεταφερόμενο συντελεστή, ώστε η μεταφορά να πραγματοποιείται σε περιοχή που πολεοδομικά μπορεί να τη δεχθεί. Η ΜΣΔ δεν επιτρέπεται να οργανωθεί από τον νομοθέτη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σχετικό δικαίωμα να ενσωματώνεται σε εμπορικό τίτλο που κυκλοφορεί ελεύθερα. Κατ΄ άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος, επιτρέπεται να μεταφέρεται ΣΔ στις καθοριζόμενες κατά τα ανωτέρω ζώνες, μόνο από ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, όπου βρίσκεται και το βαρυνόμενο με τον περιορισμό ακίνητο, διότι μόνο με την τοπική αυτή σύνδεση καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του θεσμού, χωρίς νόθευση της πολεοδομικής σχεδίασης, διατηρείται η φύση του θεσμού ως αποζημιωτικού και επιτυγχάνεται αντιστάθμιση της επιβάρυνσης που ορισμένη περιοχή υφίσταται λόγω της ΜΣΔ, με την ωφέλεια της ίδιας περιοχής από την ύπαρξη διατηρητέων κτιρίων, χάριν των οποίων δεν εξαντλήθηκε, στα συγκεκριμένα αυτά ακίνητα, ο γενικώς ισχύων για την περιοχή συντελεστής δόμησης ή τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. Από τον κανόνα ότι ΜΣΔ επιτρέπεται στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα, από όπου μεταφέρεται ο συντελεστής, εξαιρούνται οικισμοί, στους οποίους δεν είναι δυνατό να καθοριστούν ζώνες υποδοχής συντελεστή, διότι υπάγονται σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας (π.χ. παραδοσιακοί και διατηρητέοι οικισμοί). Στις περιπτώσεις αυτές, η ΜΣΔ μπορεί να γίνεται σε ζώνη καθοριζόμενη σε όμορους Δήμους ή Κοινότητες, εφ΄ όσον δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού τέτοιας ζώνης σε άλλον οικισμό του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας. Αντίκειται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 Ν 3044/2002, με την οποία ως μόνη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ακίνητο ως ωφελούμενο και να επιτραπεί η ΜΣΔ σε αυτό θεσπίζεται η αρτιότητα (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση) και η έως 30.11.2003 συντέλεση της αλλαγής χρήσης του χώρου, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το ακίνητο αυτό.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.