ΔΕΚ Υποθ. C-14/2006 και C-295/2006 απόφ. της 1.4.2008 337 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οδηγία 2002/95/EK. Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Περιορισμός της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. Δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας (DecaBDE). Απόφαση 2005/717/ΕΚ της Επιτροπής. Εξαίρεση του DecaBDE από την απαγόρευση χρήσεως. Προσφυγή ακυρώσεως. Εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής. Παράβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως.Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Βασίλειο της Δανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1. Με την προσφυγή του, που πρωτοκολλήθηκε με τον αριθ. C-14/2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως 2005/717/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του Παραρτήματος της Οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 271, σ. 48, στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση). 2. Με διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 10ης Ιουλίου 2006 επετράπη στο Βασίλειο της Δανίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Βασίλειο της Νορβηγίας να παρέμβουν προς στήριξη των αιτημάτων του Κοινοβουλίου, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας επετράπη να παρέμβει προς στήριξη των αιτημάτων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 9 Ιανουαρίου 2006, το οποίο πρωτοκολλήθηκε με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.