ΣτΕ 3559/2008 Τμ. Ε΄ [Ανίσχυρη η διάταξη του άρθρου 3 Ν 998/1979 ως αντίθετη στον Κανονισμό (ΕΚ) 2152/2003]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Όταν ως προς το οριζόμενο από την κοινοτική έννομη τάξη έννομο αγαθό των δασικών οικοσυστημάτων, η εθνική έννομη τάξη προβλέπει, εκτός από ορισμένα από τα θέματα προστασίας του, που ρυθμίζονται και από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2152/2003 (λ.χ. πυρκαγιές) και άλλα θέματα προστασίας του ή διαχειρίσεώς του εν γένει, επί πλέον δηλαδή εκείνων που ρυθμίζονται από την κοινοτική περί αυτού έννομη τάξη, τα δασικά οικοσυστήματα δεν παύουν να έχουν την ιδιότητα του έννομου αγαθού κατά την κοινοτική έννομη τάξη και συνεπώς, ισχύει και για τα ανωτέρω θέματα ο ορισμός που έχει δοθεί στο έννομο αυτό αγαθό από το άρθρο 3α) και β) του ανωτέρω Κανονισμού. Και τούτο, διότι ανεξαρτήτως του εύρους και της ενστάσεως της προστασίας που παρέχεται στο έννομο αυτό αγαθό από την κοινοτική έννομη τάξη, η προστασία αυτή παρέχεται εν όψει των κοινών ιδιοτήτων του σε όλη την έκταση της Κοινότητας, λόγω ακριβώς των οποίων κατέστη κοινοτικό έννομο αγαθό λυσιτελώς προστατευτέο, δηλαδή βάσει συγκρίσιμων στοιχείων που προϋποθέτουν ένα και μόνον ορισμό του. Εάν ο ορισμός του δασικού οικοσυστήματος γίνεται βάσει μεθόδου, που θεμελιώνεται στον αριθμητικό προσδιορισμό των συστατικών του στοιχείων, δεν είναι νοητή η ταυτόχρονη ύπαρξη και άλλου δασικού οικοσυστήματος, οριζομένου βάσει της ίδιας μεθόδου, αλλά με διαφορετικό αριθμητικό -και όχι μόνο- προσδιορισμό ορισμένων μόνο από τα ανωτέρω συστατικά στοιχεία. Επομένως, δεν ισχύει ορισμός των δασικών οικοσυστημάτων που περιέχεται σε διάταξη εθνικής έννομης τάξης, αν περιλαμβάνει ορισμένα μόνο κοινά συστατικά στοιχεία με τον περί αυτών (των δασικών οικοσυστημάτων) ορισμό της κοινοτικής έννομης τάξης ή προσδιορίζει αριθμητικώς διαφορετικά τα ανωτέρω κοινά συστατικά στοιχεία. Δεν απαγορεύεται ωστόσο από τον ως άνω Κανονισμό να ορίζουν οι εθνικές έννομες τάξεις ως δασικά οικοσυστήματα και εκτάσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό του. Ο ορισμός αυτός της εθνικής νομοθεσίας μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία. Ως προς τα κοινά όμως με τον Κανονισμό στοιχεία, επιτρέπεται μεν να μην τα προσδιορίζει αριθμητικώς, όχι όμως όταν προβαίνει στον αριθμητικό προσδιορισμό τους, να αποκλίνει από εκείνον (τον αριθμητικό προσδιορισμό) του Κανονισμού. Τα στοιχεία επομένως που συλλέγονται από την παρακολούθηση των δασικών αυτών οικοσυστημάτων είναι συγκρίσιμα, μόνον αν εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 3γ) του Κανονισμού και υπό τις λοιπές προϋποθέσεις που η διάταξη αυτή θέτει (μειοψ.). Από την αντιπαραβολή των ορισμών του δάσους και της δασικής εκτάσεως του άρθρου 3α) και β) του Κανονισμού (ΕΚ) 2152/2003 και του άρθρου 3 του Ν 998/1979, μετά την αντικατάστασή του από τον Ν 3208/2003, προκύπτει ότι οι ορισμοί αυτοί δεν συμπίπτουν, διότι δεν συμπίπτουν πολλά αριθμητικώς προσδιοριζόμενα μεγέθη των κοινών συστατικών τους στοιχείων, αλλά και άλλα στοιχεία, για το λόγο δε αυτό, η ανωτέρω εθνική διάταξη δεν είναι εφαρμοστέα ως ανίσχυρη. Αντίθετα, ο ορισμός του άρθρου 3 του Ν 998/1979, πριν αντικατασταθεί, δεν προβαίνει σε αριθμητικό προσδιορισμό των μεγεθών των κοινών στοιχείων αυτών και επομένως, δεν αποκλίνει του ορισμού του Κανονισμού ως προς τον αριθμητικό προσδιορισμό των μεγεθών των κοινών συστατικών στοιχείων τους. Τούτου έπεται ότι ο ορισμός αυτός είναι ισχυρός όσον αφορά εκτάσεις που δεν μπορούν να καταταγούν στα δασικά οικοσυστήματα, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 3α) και β) του Κανονισμού (ΕΚ) 2152/2003. Εφ΄ όσον σύμφωνα με την εθνική έννομη τάξη, προϋπόθεση για την κήρυξη μιας εκτάσεως αναδασωτέας είναι να προϋπήρξε αυτή δάσος ή δασική, η κρίση περί αυτού της οικείας πράξεως αναδασώσεως πρέπει να θεμελιωθεί στους ορισμούς του δάσους και της δασικής εκτάσεως που δίδονται είτε από το άρθρο 3α) και β) του Κανονισμού (ΕΚ) 2152/2003, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η πράξη αυτή δημοσιεύτηκε μετά την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του, είτε, στην περίπτωση που η έκταση αυτή δεν μπορεί να καταταγεί σε εκείνες του Κανονισμού, από το άρθρο 3 του Ν 998/1979, όπως αυτό ίσχυε πριν αντικατασταθεί, μη επιτρεπομένης τέτοιας θεμελιώσεως στην ανίσχυρη, κατά τα ανωτέρω, διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 3208/2003, με την οποία το ανωτέρω άρθρο 3 του Ν 998/1979 αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα δε με ειδικότερη γνώμη, το μέτρο της αναδασώσεως, ως ειδικό προστατευτικό μέτρο των δασών, προβλέπεται, εμμέσως πλην σαφώς και από τον Κανονισμό (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.