ΣτΕ 775/2008 Τμ. Ε΄ [Αρμοδιότητα χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών - Κήρυξη εκτάσεως αναδασωτέας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 117 παρ. 3 του Συντάγματος και 38 παρ. 1, 41 παρ. 1 του Ν 998/1979, κάθε αποψιλούμενη έκταση με δασικό χαρακτήρα, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των κατά την ανωτέρω συνταγματική διάταξη προϋποθέσεων. Η απόφαση για την αναδάσωση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής, η αιτιολογία όμως αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Αβασίμως προβάλλεται εν προκειμένω, ότι η προσβαλλόμενη πράξη κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως είναι πλημμελής, διότι εκδόθηκε χωρίς να κληθεί ο αιτών να εκθέσει τις απόψεις του στη Διοίκηση, εφ΄ όσον το μέτρο της αναδάσωσης επιβάλλεται υποχρεωτικά με βάση αντικειμενικά κριτήρια, που δεν συναρτώνται με την υποκειμενική συμπεριφορά των φερομένων ως ιδιοκτητών του αναδασωτέου ακινήτου. Ο δασικός χαρακτήρας της επιδίκου εκτάσεως προκύπτει από τις εκθέσεις αυτοψίας των ενδίκων δασολόγων, οι οποίες αναφέρονται και σε Α/Φ των ετών από 1939 έως 2001, οι δε εκθέσεις αυτοψίας της οικείας Πολεοδομίας και Ειρηνοδίκου, ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους, δεν προέρχονται από όργανα επιφορτισμένα με την αρμοδιότητα να αποφαίνονται για το δασικό ή μη χαρακτήρα εκτάσεων. Είναι επιτρεπτή η απαλλοτρίωση δασικών εκτάσεων υπέρ του Δημοσίου για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Με το ΠΔ της 20.2.2003 καθορίσθηκαν χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης για την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων Ν. Αττικής και θεσμοθετήθηκε ζώνη χονδρεμπορίου, στην οποία δεν αποκλείει να περιλαμβάνονται και δασικές εκτάσεις, η δε χρήση άσκησης χονδρεμπορίου αφορά τα μη δασικά τμήματα της περιοχής. Εάν έχει προηγηθεί κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, δηλαδή ως δασικού οικοσυστήματος που καταστράφηκε και χρειάζεται αποκατάσταση, δεν υπάρχει πλέον έδαφος χαρακτηρισμού της ίδιας εκτάσεως ως δασικής ή μη.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.