ΣτΕ 926/2008 Τμ. Ε΄ [Παράνομος καθορισμός θέσης λειτουργίας μονάδας ιχθυοτροφείου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι πράξεις προεγκρίσεως χωροθετήσεως και εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων εντάσσονται στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας, η οποία ολοκληρώνεται με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Επομένως, απαραδέκτως προσβάλλεται ευθέως προέγκριση χωροθέτησης, που έπαυσε να έχει εκτελεστό χαρακτήρα μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Κατά την προσβολή όμως της τελικής αυτής αποφάσεως παραδεκτώς προβάλλονται πλημμέλειες, που αφορούν την προέγκριση χωροθέτησης. Δεν συγχωρείται καθορισμός θέσης λειτουργίας ιχθυοτροφικής μονάδας πριν θεσπισθεί στην περιοχή ζώνη ανάπτυξης ιχθυοτροφείων κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 του Ν 1650/1986, εκτός αν προβλέπεται χωροθέτηση ιχθυοτροφείου από εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή ρυθμιστικό ή άλλο αντίστοιχο σχέδιο. Από συνταγματικής απόψεως, ήταν μεν ανεκτή η παρασχεθείσα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν 2242/1994 δυνατότητα, αν δεν έχουν ακόμη εγκριθεί χωροταξικά σχέδια και προγράμματα, να καθορίζεται η θέση εγκαταστάσεως δραστηριοτήτων κατά την προβλεπόμενη από τον Ν 1650/1986 διαδικασία προεγκρίσεως χωροθετήσεως, μετά από συνεκτίμηση, σε κάθε επί μέρους περίπτωση, στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής, για εύλογη μεταβατική περίοδο, ορισθείσα με την ίδια διάταξη σε τριετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (3.10.1994), δηλαδή για χρονικό διάστημα επαρκές, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, ώστε να ολοκληρωθούν και εγκριθούν οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες, ιδίως για τις παράκτιες περιοχές και τις μικρές νήσους, που αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα. Αντίκειται ωστόσο στο Σύνταγμα η δυνατότητα επ΄ αόριστον χρήσεως της ευχερείας αυτής, μάλιστα δε και με αναδρομική ισχύ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.