ΣτΕ 887/2008 Τμ. Ε΄ [Σύμβαση της Γρανάδα - Οικιστικά σύνολα Μεσοπολέμου - Διατηρητέα Πεδίου του Άρεως]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι δύο προσβαλλόμενες πράξεις είναι συναφείς, εφ΄ όσον η άδεια κατεδάφισης του επίδικου κτηρίου εκδόθηκε ύστερα από την άρνηση χαρακτηρισμού του ως μνημείου. Ναι μεν αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως κατ΄ αδείας κατεδάφισης κτηρίου είναι το διοικητικό Εφετείο, πλην όμως λόγω συναφείας της αδείας αυτής με την απόφαση περί μη χαρακτηρισμού του κτηρίου ως μνημείου, συντρέχει νόμιμος λόγος να εκδικασθεί η κρινομένη αίτηση και ως προς τις δύο αυτές πράξεις, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια θεωρείται συναφής με τις ανωτέρω πράξεις, εφ΄ όσον και οι τρεις αφορούν την τύχη του ίδιου ακινήτου, η δε εκτέλεση της οικοδομικής αδείας ανέγερσης της νέας οικοδομής εξαρτάται από την ισχύ των πράξεων της άρνησης χαρακτηρισμού και της άδειας κατεδάφισης του παλαιού κτηρίου. Αν και αρμόδιο για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, κατά το μέρος που αυτή στρέφεται κατά της οικοδομικής αδείας, είναι το διοικητικό Εφετείο, συντρέχει νόμιμος λόγος να εκδικασθεί η αίτηση ακυρώσεως και ως προς την πράξη αυτή από το Συμβούλιο Επικρατείας. Η συμπροσβαλλόμενη εγκριτική πράξη της ΕΠΑΕ αποτελεί κατά νόμο προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης, υπαγομένη ως εκ τούτου στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ, ως εκδοθείσα κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η δίκη διατηρεί το αντικείμενό της, ακόμα και αν έλαβε χώρα κατεδάφιση του επιδίκου κτηρίου, δεδομένου ότι η κατεδάφιση αναφέρεται μόνο στην υλική εκτέλεση και δεν συνεπάγεται λήξη ισχύος των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων. Η έκδοση οικοδομικής αδείας και πράξης κατεδάφισης ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ και οι σχετικές εγκριτικές πράξεις της Επιτροπής αυτής αποτελούν σύνθετη διοικητική ενέργεια, στη δε τελικώς εκδιδόμενη οικοδομική άδεια σε περίπτωση επισκευής ή προσθήκης στο κτήριο ή στην άδεια κατεδάφισης, σε περίπτωση κατεδάφισής του, ενσωματώνεται και η αντίστοιχη εγκριτική πράξη της ΕΠΑΕ, η οποία στερείται πλέον εκτελεστότητος, ελεγχόμενη επ΄ ευκαιρία προσβολής των αδειών που επακολουθούν. Η Διοίκηση έχει ευχέρεια και όχι υποχρέωση, να καλεί τους ενδιαφερομένους να παραστούν κατά τις συνεδριάσεις των αρμοδίων Συμβουλίων, όταν εξετάζονται ζητήματα χαρακτηρισμού κτηρίων ως μνημείων. Τα συμβαλλόμενα μέρη στη Διεθνή Σύμβαση της Γρανάδα για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης (Ν 2039/1992) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε ενέργεια που βλάπτει άμεσα ή έμμεσα μνημεία, αρχιτεκτονικά σύνολα ή τον περιβάλλοντα χώρο τους. Τα μνημεία συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προστασία της οποίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και εν όψει του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, ευθύνη και δικαίωμα του καθενός. Τα ακίνητα μνημεία που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους χωρίς να εξετάζεται η έκταση των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερομένους ή τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, η δε νομιμότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται ελέγχεται από τον ακυρωτικό δικαστή ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας και ευθέως, για ορθή εφαρμογή του νόμου. Αιτιολογείται πλημμελώς απόφαση περί μη χαρακτηρισμού ως μνημείο κτηρίου στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα καθώς, αν και εντάσσεται σε προστατευτέο οικιστικό σύνολο κτηρίων, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως αντιπροσωπευτικό αρχιτεκτονικό δείγμα γειτονιάς του Μεσοπολέμου, επελέγη η μεμονωμένη αντιμετώπιση καθενός από τα κτήρια αυτά, χωρίς να διαλαμβάνεται αιτιολογημένη κρίση, αν τα εννέα αυτά μοντέρνα μικροαστικά κτήρια της μεσοπολεμικής περιόδου, εν όψει συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία προσδίδουν στα κτίσματα αυτά ιδιαίτερη ιστορική, κοινωνική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική σημασία, αποτελούν ενιαίο οικιστικό σύνολο που χρήζει προστασίας και χωρίς να τεκμηριώνεται η αποσπασματική αντιμετώπιση του επιδίκου κτηρίου. Κρίνεται νομικώς πλημμελής η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια, δυνάμει της οποίας επετράπη η ανέγερση νέας επταώροφης οικοδομής στη θέση του επιδίκου κτηρίου, για το λόγο ότι εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κατεδάφιση του υπάρχοντος στην ίδια θέση κτηρίου και χωρίς η αρμόδια για την έκδοσή της πολεοδομική Αρχή να λάβει κατά την εφαρμογή των ισχυόντων όρων δόμησης υπ΄ όψη την ύπαρξη του παλαιού κτηρίου στην ίδια θέση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.