ΣτΕ Ολ 912/2008 [Τεκμήριο γνώσης άδειας ανέγερσης σχολικού κτηρίου - Καθορισμός κατάλληλης θέσης - Σύνταγμα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από μόνη την τοποθέτηση στο ένδικο οικόπεδο πινακίδας με τα στοιχεία της προσβαλλομένης οικοδομικής αδείας και την έναρξη εργασιών εκσκαφών δεν προκύπτει πλήρης γνώση της χρήσεως της ανεγειρομένης οικοδομής ως εκπαιδευτηρίου, ήτοι του είδους του κτίσματος, στην ανέγερση του οποίου αντιτίθενται και για το οποίο παραπονούνται οι εφεσίβλητοι. Δεν αποκλείεται, όμως, να καθορίζονται με Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) συγκεκριμένες χρήσεις γης σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι ρυθμίσεις που εμπεριέχονται σε ΓΠΣ, τόσο εκείνες που συνιστούν γενικούς ορισμούς και κατευθύνσεις, όσο και οι ειδικότερες, οι οποίες έχουν τυχόν περιληφθεί στο σχέδιο αυτό, είναι δεσμευτικές όσον αφορά στο περιεχόμενο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Ν 1337/1983 πολεοδομικής μελέτης, η οποία συνιστά το δεύτερο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, κατά το οποίο συγκεκριμενοποιούνται οι πολεοδομικές ρυθμίσεις και καθορίζονται, ειδικότερα, οι οικοδομήσιμοι και κοινόχρηστοι χώροι του σχεδίου, καθώς και οι χώροι κοινωφελών χρήσεων, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται, περαιτέρω, η ανέγερση κοινωφελών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων τα κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απορρέουσες από το ΓΠΣ δεσμεύσεις ισχύουν και προκειμένου να τροποποιηθεί ρυμοτομικό σχέδιο με βάση τις διατάξεις του ΝΔ της 17.7.1923 σε περιοχή, η οποία έχει πολεοδομηθεί κατ΄ εφαρμογή του προγενεστέρου αυτού νομοθετήματος, περιλαμβάνεται όμως σε μεταγενέστερο ΓΠΣ, που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1337/1983, αφού η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου εντάσσεται στο δεύτερο επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος οφείλει να κινείται εντός των πλαισίων που έχει χαράξει το ΓΠΣ. Για την ανέγερση οικοδομών ή τη μετατροπή υφισταμένων κτισμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ως κτήρια εκπαιδεύσεως σε περιοχή ΓΠΣ απαιτείται να έχει προηγηθεί ειδικός αφορισμός του χώρου για την εν λόγω χρήση είτε με την επακολουθούσα του ΓΠΣ πολεοδομική μελέτη, είτε σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, κατ΄ εφαρμογή του ΝΔ της 17.7.1923, αλλά περιλαμβάνεται σε ΓΠΣ που έχει μεταγενεστέρως εγκριθεί, κατά τις διατάξεις του Ν 1337/1983, με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προγενεστέρου αυτού νομοθετήματος (μειοψ.). Για την πραγμάτωση της κατ΄ άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωσης του Κράτους για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης και τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής στους οικισμούς, επιβάλλεται ως ουσιώδες στοιχείο του ρυμοτομικού σχεδίου, ο καθορισμός της θέσης των σχολικών κτηρίων, η οποία εν όψει και της συνταγματικής προστασίας της παιδείας και της νεότητας, πρέπει να γίνεται επί τη βάσει πολεοδομικών κριτηρίων και κατά την πολεοδομική διαδικασία Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός της κατάλληλης θέσης σχολικών κτηρίων από τις πολεοδομικές αρχές δεν θίγει, προκειμένου περί ιδιωτικών σχολείων, τον πυρήνα του ατομικού δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, αλλ΄ αποτελεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για την προσήκουσα άσκηση του εν λόγω δικαιώματος κατά τρόπο συμβατό προς το δημόσιο συμφέρον.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.