ΣτΕ 391/2008 Τμ. Ε΄ [ΟΑΚΑ Αμαρουσίου - Ευθεία προσβολή ατομικής ρύθμισης που περιεβλήθη τη μορφή νόμου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν αποκλείεται η κατ΄ απόκλιση από τη συνήθη διοικητική διαδικασία θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι με τις ρυθμίσεις αυτές δεν θίγονται ατομικά δικαιώματα και δεν παραβιάζονται άλλες συνταγματικές διατάξεις ή αρχές ούτε σχετικοί ορισμοί του κοινοτικού δικαίου. Δεδομένου πάντως ότι πρόκειται για απόκλιση από την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, η θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και επομένως, οι λόγοι προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου. Υπό την εκδοχή ότι αποκλείεται η ευθεία ενώπιον του διοικητικού δικαστή προσβολή ατομικής ρυθμίσεως, που έχει περιβληθεί τη μορφή νόμου, η συνταγματικότητα της ρυθμίσεως αυτής δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί δικαστικώς, εκτός αν καταλείπεται στάδιο εκδόσεως περαιτέρω ατομικών διοικητικών πράξεων υποκειμένων σε προσβολή ή αν ανακύψει ιδιωτική διαφορά αγομένη παραδεκτώς προς εκδίκαση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Με την εκδοχή αυτή δημιουργείται έλλειμμα έγκαιρης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Σε περιπτώσεις ρυθμίσεων που αφορούν το περιβάλλον, παρέχεται η δυνατότητα προστασίας από τον πολιτικό δικαστή κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 57 ΑΚ, τα ένδικα βοηθήματα ωστόσο, που μπορούν να ασκηθούν με βάση τη διάταξη αυτή, δεν παρέχουν ισοδύναμη προστασία με εκείνη, την οποία παρέχει το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου. Δεν αποκλείεται επομένως ευθεία προσβολή με αίτηση ακυρώσεως ατομικής ρύθμισης, η οποία έχει μορφή διατάξεως τυπικού νόμου. Με την αίτηση ακυρώσεως παραδεκτώς αμφισβητείται στην περίπτωση αυτή μόνο η συμφωνία της ρυθμίσεως με κανόνες υπέρτερης του νόμου τυπικής ισχύος, εφ΄ όσον δε ο σχετικός λόγος κριθεί βάσιμος, ακυρώνεται η διά του νόμου επιβαλλόμενη ατομική ρύθμιση, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκτέλεσή της με υλικές ενέργειες. Ακύρωση πολεοδομικών ρυθμίσεων (έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου στο χώρο του ΟΑΚΑ Αμαρουσίου και πράξεων εφαρμογής, αδείας κατασκευής εγκαταστάσεων, καθορισμού χρήσεων, έγκρισης θέσης και διάταξης κτηρίων και άδειας απ΄ ευθείας εκποίησης ακινήτων του ΟΕΚ), οι οποίες περιελήφθησαν στο ΦΕΚ Α΄ 302/24.12.2003, υπό το ένδυμα νόμου (Ν 3207/2003, άρθρο 6) (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.