ΣτΕ 270/2008 Τμ. Ε΄ [Τροποποίηση σχεδίου πόλεως για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων - Αναγκαστική απαλλοτρίωση]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο καθορισμός ακινήτων ως κοινοχρήστων χώρων με πράξη έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης ή επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου ή εφ΄ όσον πρόκειται για πολεοδόμηση κατά το σύστημα του Ν 1337/1983, με έγκριση πολεοδομικής μελέτης, ισοδυναμεί με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των χώρων αυτών. Λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι στο προοίμιο της προσβαλλόμενης πράξης δεν αναγράφεται η δυνατότητα καλύψεως της δαπάνης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και ότι ως εκ τούτου, η πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση των άρθρων 17 παρ. 2 του Συντάγματος και 3 παρ. 7 του Ν 2882/2001, απορρίπτεται ως αβάσιμος, δεδομένου ότι η θεσπιζόμενη με τις ανωτέρω διατάξεις υποχρέωση αναγραφής της καλύψεως της σχετικής δαπάνης δεν καταλαμβάνει τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν 2508/1997 και της ΑΥΠΕΧΩΔΕ 16374/3696/1998, εκδοθείσης κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 8 του ως άνω νόμου, ρυθμίζουν τις πολεοδομικές μελέτες, που εγκρίνονται ή τροποποιούνται κατ΄ επίκληση του Ν 2508/1997. Η υποχρέωση σύνταξης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας καταλαμβάνει κατ΄ αρχήν την πολεοδόμηση περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας και οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, την αναθεώρηση σχεδίων πόλεων και οικισμών, τις ειδικές πολεοδομικές χρήσεις (π.χ. βιομηχανικά, τεχνολογικά πάρκα) και ΓΠΣ, ΖΟΕ, Ρυθμιστικά Σχέδια και ΣΧΟΟΑΑΠ. Σε περίπτωση που εκδοθεί δικαστική απόφαση, με την οποία ακυρώνεται άρνηση της Διοικήσεως να άρει ρυμοτομική απαλλοτρίωση ακινήτου, δηλαδή τον χαρακτηρισμό του με πράξη έγκρισης ή τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου ως κοινοχρήστου χώρου ή να βεβαιώσει την αυτοδίκαιη ανάκλησή της λόγω άπρακτης παρόδου του εκάστοτε τασσομένου χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου έπρεπε να συντελεσθεί, η Διοίκηση δεν κωλύεται να επιβάλει νέα αναγκαστική απαλλοτρίωση του αυτού ακινήτου για τον εφ΄ εξής χρόνο. Η συνδρομή των προϋποθέσεων κήρυξης της νέας αυτής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ερευνάται από το όργανο, που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε σχετική κρίση πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, η οποία δύναται ωστόσο να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Ακύρωση πράξης έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών συνισταμένης στη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) και πεζοδρόμων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.