ΣτΕ 773/2008 Τμ. Ε΄ [Αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών - Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΜΠ)]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το μέτρο της αναστολής εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών μπορεί να επιβάλλεται με την έναρξη εκπόνησης μελέτης προστασίας περιβάλλοντος, όπως η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία εκπονείται με την προοπτική χαρακτηρισμού περιοχής βάσει των άρθρων 18 και 19 του Ν 1650/1986. Η έναρξη εκπόνησης της ως άνω μελέτης, η οποία είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου και αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας χαρακτηρισμού, θεωρείται ένδειξη σοβαρής και ενδελεχούς ενασχόλησης της Διοίκησης με ορισμένη περιοχή, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της με βάση τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και υπαγωγής της στο θεσπιζόμενο από αυτές ειδικό προστατευτικό καθεστώς και δικαιολογεί την επιβολή του μέτρου της πρόσκαιρης αναστολής οικοδομικών εργασιών και αδειών. Σταθμίζοντας την επιταγή προστασίας του περιβάλλοντος, αναγομένου κατ΄ άρθρο 24 του Συντάγματος σε συνταγματικό αγαθό με την επίσης συνταγματικά επιβαλλόμενη προστασία της ιδιοκτησίας κατ΄ άρθρο 17 του Συντάγματος) ο νομοθέτης λαμβάνει πρόνοια, ώστε η επιβαλλόμενη δέσμευση των ιδιοκτησιών να μην διαιωνίζεται αδικαιολόγητα και προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης του μέτρου αναστολής οικοδομικών εργασιών και αδειών, σε περιοχές, για τις οποίες εκπονούνται Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, για ορισμένο χρόνο (ένα έτος) και εφ΄ όσον οι εργασίες εκπόνησής τους έχουν προοδεύσει σε σημαντικό βαθμό. Εν όψει αυτών, με τις ανωτέρω διατάξεις επιτρέπεται η επιβολή του μέτρου της αναστολής, όταν οι ΕΠΜ έχουν ολοκληρωθεί, αφού στην περίπτωση αυτή, η σοβαρή και ενδελεχής ενασχόληση της Διοίκησης με τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό ορισμένης περιοχής είναι πολύ περισσότερο τεκμηριωμένη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, ότι ο περιορισμός των εξουσιών των ιδιοκτητών, που συνεπάγεται η επιβολή του μέτρου της αναστολής, δεν υπερβαίνει τα τασσόμενα από τις εν λόγω διατάξεις χρονικά όρια.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.