ΣτΕ 1528/2008 Τμ. Ε΄ [Μονάδα παραγωγής γαλακτωμάτων οξικού πολυβινιλίου εντός οικισμού προϋφισταμένου του 1923]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται πάντα εν όψει συγκεκριμένης δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε καθορισμένο χώρο, με την έκδοση δε της σχετικής πράξης η Διοίκηση υπολαμβάνει, ότι η δραστηριότητα αυτή είναι συμβατή με τις χρήσεις γης που προβλέπονται στην περιοχή. Για τους προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς, των οποίων τα όρια έχουν καθορισθεί βάσει των διατάξεων του ΠΔ της 24.4-3.5.1985, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΠΔ της 2.3-13.3.1981, η οποία απαγορεύει την ανέγερση και λειτουργία οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων τους, αλλά και εκτός αυτών σε απόσταση τουλάχιστον 500 μ. περιμετρικά των καθοριζομένων ορίων. Εν όψει του σκοπού της, η διάταξη αυτή δεσμεύει όχι μόνο τις πολεοδομικές αρχές, στις οποίες απαγορεύει τη χορήγηση αδειών ανέγερσης των αντίστοιχων κτισμάτων μέσα στις οικιστικές αυτές περιοχές, αλλά και τις λοιπές διοικητικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας οχλουσών εγκαταστάσεων. Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα από την οριοθέτηση του οικισμού, εφ΄ όσον και επί μη οριοθετημένου οικισμού, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια οικοδομής για οχλούσα εγκατάσταση, πρέπει να προηγηθεί πράξη της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής ως προς τη θέση της εγκατάστασης σε σχέση με τον οικισμό. Κατά την έννοια των διατάξεων του Ν 2516/1997, ζητήματα σχετικά με το επιτρεπτό της εγκατάστασης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας σε ορισμένο τόπο από πλευράς επιτρεπομένων χρήσεων γης εξετάζονται κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας εγκατάστασης. Δεν αποκλείεται όμως επανεξέταση των ζητημάτων αυτών και κατά το στάδιο της χορήγησης της άδειας λειτουργίας, δεδομένου ότι δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση, της οποίας η λειτουργία στο συγκεκριμένο τόπο δεν είναι επιτρεπτή με βάση τις κείμενες διατάξεις. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο στην περίπτωση που ανανεώνεται άδεια λειτουργίας υπό το κράτος ισχύος του Ν 2516/1997 σε επιχείρηση, της οποίας η άδεια εγκατάστασης και οι αρχικές άδειες λειτουργίας προσωρινής ισχύος είχαν εκδοθεί με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, δεδομένου ότι κατά τη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 18 του νόμου, η οποία διέπει την περίπτωση αυτή, η νέα άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος χορηγείται, μόνον εφ΄ όσον η επιχείρηση πληροί όλες τις προϋποθέσεις που τάσσει η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Ζητήματα σχετικά με το επιτρεπτό της εγκατάστασης βιομηχανικής δραστηριότητας σε ορισμένο τόπο από την άποψη των χρήσεων γης είναι δυνατόν να επανεξετάζονται και κατά την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της μονάδας, όταν μάλιστα η άδεια εγκατάστασης και οι αρχικές άδειες λειτουργίας είχαν χορηγηθεί με βάσει προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς. Ακύρωση άδειας λειτουργίας μονάδας παραγωγής γαλακτωμάτων οξικού πολυβινιλίου εντός οικισμού προϋφισταμένου του 1923 με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων στον Δήμο Ξυλοκάστρου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.