ΣτΕ 1508/2008 Τμ. Ε΄ [Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ΑΣΠΗΕ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται εξέταση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων από την εγκατάσταση σταθμού στην πέριξ αυτού περιοχή, η εκτίμηση δε αυτή γίνεται κατ΄ αρχήν κατά το στάδιο έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης και λειτουργίας του, σύμφωνα με τους ορισμούς των διατάξεων του Ν 1650/1986. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος εγκατάστασης αιολικού σταθμού σε περιοχή, για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ή μεγάλος αριθμός παρόμοιων αδειών ή εκκρεμεί για το σκοπό αυτό μεγάλος αριθμός αιτήσεων, χορηγείται άδεια εγκατάστασης μόνον εφ΄ όσον έχει προηγηθεί η σύνταξη Ειδικών ή Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν 2742/1999. Η συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης εξετάζεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας όχι μόνο της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αλλά και της άδειας εγκατάστασης κάθε σταθμού. Επιτρεπόμενες από το Σύνταγμα και τον νόμο επεμβάσεις σε δάση ή δασικές εκτάσεις, όπως η εγκατάσταση αιολικών σταθμών, διενεργούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή φειδώ και αφού προηγουμένως κριθεί αιτιολογημένα ότι η ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών, που επιδιώκεται με την επέμβαση, υπερτερεί της ανάγκης διαφύλαξης της δασικής βλάστησης και δεν υφίσταται τρόπος ικανοποίησης των αναγκών χωρίς αλλοίωση της μορφής εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα. Εφ΄ όσον δε κριθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι ως άνω ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται με τη μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου. Επιβάλλεται επομένως η κατά προτίμηση χρησιμοποίηση τμήματος δασικής εκτάσεως και μόνο αν, κατά τη σχετική προσηκόντως αιτιολογημένη κρίση της Διοικήσεως, δεν υπάρχει δασική έκταση κατάλληλη για το σκοπό αυτό, μπορεί να επιτραπεί εγκατάσταση αιολικού σταθμού σε δάσος. Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 25,5 MW στην περιοχή Πλαταιών Ν. Βοιωτίας (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.