ΣτΕ 1293/2008 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός κτηρίων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος ως απλώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η πολεοδομική υπηρεσία, όταν διαπιστώσει ότι ορισμένη οικοδομή είναι εν όλω ή εν μέρει απλώς ετοιμόρροπη, καθορίζει τα προς αποτροπή του κινδύνου, που εμφανίζει η οικοδομή αυτή από στατική και δομική άποψη, αναγκαία και πρόσφορα μέτρα, εν όψει του είδους και της εκτάσεως του διαγνωσθέντος κινδύνου. Κατά προτίμηση, υποδεικνύονται τα ηπιότερα μέτρα (επισκευές, ενισχύσεις, μεταρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λπ.) και σε έσχατη μόνο περίπτωση, όταν αποκλείονται οι επισκευές, διατάσσονται οριστικές κατεδαφίσεις. Αντιθέτως, σε περίπτωση χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικινδύνως ετοιμόρροπης, δεν εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, αν υπάρχει δυνατότητα επισκευών, αλλά η κατασκευή κατεδαφίζεται 3 ημέρες μετά την κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης στους ενδιαφερομένους ή παραχρήμα, αποκλειομένης μάλιστα της υποβολής ενστάσεων. Η έκθεση χαρακτηρισμού οικοδομής ως απλώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπης, καθώς και η εκδιδόμενη κατόπιν ενστάσεως αναθεωρητική έκθεση πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς, αφ΄ ενός ως προς το είδος και την έκταση των διαπιστουμένων ανεπαρκειών, ζημιών κ.λπ. της οικοδομής και του εξ αυτών κινδύνου και αφ΄ ετέρου ως προς τα διατασσόμενα για την άρση της επικινδυνότητας μέτρα, η αιτιολογία δε αυτή δύναται να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Διατηρητέα κτήρια, τα οποία έχουν κατεδαφιστεί ή κρίνονται κατεδαφιστέα με πρωτόκολλα επικινδύνως ετοιμορρόπου οικοδομής, επανακατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ της 15.4.1988. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές κτηρίων, που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται διατηρητέα, οφείλουν να διατηρούν τα αρχιτεκτονικά, καλλιτεχνικά και στατικά στοιχεία τους και σε περίπτωση καταστροφής τους, να τα ανακατασκευάζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ΕΠΑΕ, έστω και αν η καταστροφή οφείλεται σε ανώτερη βία. Σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης των αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών στοιχείων διατηρητέων κτηρίων, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τάσσει εύλογη προθεσμία στον υπόχρεο για την έναρξη και λήξη των εργασιών ανακατασκευής τους. Σε περίπτωση καταστροφής των στατικών στοιχείων των παραπάνω κτηρίων, τα αρμόδια όργανα τάσσουν εύλογη προθεσμία για την έναρξη και λήξη εργασιών υποστύλωσης και αντιστήριξης των κτηρίων, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος. Στα απλώς ετοιμόρροπα κτήρια διατάσσεται κατεδάφιση, μόνον αν αποκλείονται οι επισκευές, ενώ παρέχεται δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να λαμβάνουν ριζικότερα, ήτοι πιο αποτελεσματικά για τη στήριξη του κτηρίου μέτρα, εντός πάντως των ορίων των υποδεικνυομένων στο σχετικό πρωτόκολλο επικινδύνου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.