ΣτΕ Ολ 1176/2008 [Διαχείριση τουριστικού λιμένα Μαρίνας Ζέας - Εκτελεστότητα προσβαλλομένων πράξεων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο Ν 2160/1993, που κατ΄ άρθρο 34 παρ. 4β΄ του Ν 2971/2001 παραμένει σε ισχύ, ρυθμίζει τα της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιμένα, που συναποτελούν τη ζώνη τουριστικού λιμένα, προσδιορίζει ως φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει αναλάβει με σύμβαση με το Δημόσιο την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και ορίζει ότι οι διατάξεις του ισχύουν και για τη λειτουργία των υφισταμένων τουριστικών λιμένων, όπως η Mαρίνα Ζέας στον Πειραιά, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Περαιτέρω δε ορίζει ότι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ζώνης τουριστικού λιμένα από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Εν όψει του χαρακτήρα του τουριστικού λιμένα Ζέας ως κοινοχρήστου και του δημοσίου σκοπού της αξιοποιήσεώς του, είναι εκτελεστές τόσο η απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) περί ιδιωτικοποιήσεώς του κατά τις διατάξεις του Ν 2000/1991, όσο και η κατ΄ άρθρο 3 παρ. 3 του νόμου τούτου πράξη της περί της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν ενσωματώθηκαν δε στην κατακυρωτική του διαγωνισμού τρίτη προσβαλλόμενη, εφ΄ όσον ούτε κατά τη διαδικασία του Ν 2000/1991, υπό την ισχύ του οποίου εκδόθηκαν, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην κατ΄ άρθρο 6 παρ. 1α΄ του ως άνω νόμου κατακυρωτική απόφαση του «πωλητή - μετόχου». Περαιτέρω, εκτελεστές είναι τόσο η κατ΄ επίκληση του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν 3049/2002 εκδοθείσα τρίτη προσβαλλομένη απόφαση της ΔΕΑ, όσο και η τέταρτη προσβαλλομένη απόφαση της ΕΤΑ. Η τελευταία ειδικότερα, εκτελεστή εν όψει του χαρακτήρα της ΕΤΑ ΑΕ ως διφυούς νομικού προσώπου κατά τη διαχείριση κοινοχρήστων πραγμάτων και του ότι αφορά σε παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων που περιλαμβάνονται στη δημόσια περιουσία του ΕΟΤ, είναι επί πλέον εκτελεστή και γιατί ολοκληρώνει διοικητική διαδικασία που κινήθηκε με σχετική πρόσκληση της ΕΤΑ ΑΕ και δεν μπορεί να θεωρηθεί πράξη εκτελέσεως της τρίτης προσβαλλόμενης αποφάσεως, που εξεδόθη κατ΄ άλλη, επιγενομένως και βάσει άλλου νομικού καθεστώτος κινηθείσα εκ παραλλήλου, διοικητική διαδικασία, αδιαφόρως ταυτότητας ουσιαστικού αποτελέσματος. Το εν όψει δε των ανωτέρω κριτέο ζήτημα της εκτελεστότητας αυτών των προσβαλλομένων πράξεων, ουδόλως συναρτάται προς το ζήτημα της νομιμότητος τούτων (μειοψ.)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.