ΣτΕ 1295/2008 Τμ. Ε΄ [Δημοσίευση διαγραμμάτων έγκρισης, επέκτασης ή τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα διαγράμματα που συνοδεύουν διοικητικές πράξεις, με τις οποίες εγκρίνεται, τροποποιείται ή επεκτείνεται ρυμοτομικό σχέδιο και επιβάλλονται όροι και περιορισμοί δόμησης και περιορισμοί χρήσης, συνδημοσιεύονται με αυτές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε φωτοσμίκρυνση. Σωρευτικώς, επιβάλλονται ως συστατικοί τύποι ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης των κατ΄ άρθρο 22 παρ. 7 του Ν 1735/1987 πράξεων, αφ΄ ενός μεν η δημοσίευση του κειμένου τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφ΄ ετέρου η ανάρτηση των διαγραμμάτων που το συνοδεύουν, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε εμφανές μέρος της αντίστοιχης υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από την ίδια την πράξη, καθώς και η καταχώρηση των διαγραμμάτων τούτων σε ειδικό μητρώο και η ένθεσή τους προς φύλαξη σε ειδικό αρχείο της προαναφερθείσας υπηρεσίας, ώστε να είναι προσιτά στο κοινό. Τα σχέδια πόλεων και οι πολεοδομικές μελέτες, κατά το μέρος που καθορίζουν μια περιοχή ως οικιστική, καθώς και κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους αποτελούν γενικές ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες ομοίως όπως οι κηρυσσόμενες κατ΄ άρθρο 30 επ. του ΝΔ της 17.7-16.8.1923 απαλλοτριώσεις, έχουν ως βάση τη χάραξη των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στα διαγράμματα, τα οποία συνοδεύουν τις σχετικές διοικητικές πράξεις, που γίνονται κατανοητές μόνο με την παραπομπή σε αυτά. Συνεπώς, τα ανωτέρω διαγράμματα αποτελούν ουσιώδες στοιχείο των προαναφερθεισών γενικών ατομικών διοικητικών πράξεων και ως εκ τούτου, για να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση οι πράξεις αυτές, πρέπει κατά το Σύνταγμα να συνδημοσιεύονται με αυτές και τα οικεία διαγράμματα, έστω και σε φωτοσμίκρυνση, όπως ορίζει το άρθρο 1 του ΝΔ 3879/1958. Εν όψει δε του ότι αυτός είναι ο μόνος πρόσφορος κατά το Σύνταγμα τρόπος δημοσιότητας, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν 1735/1987 και της υπ΄ αριθ. Γ4δ/15883/1903/8.2.1988 κανονιστικής υπουργικής απόφασης, οι οποίες προβλέπουν διάφορο, μη πρόσφορο τρόπο δημοσιότητας, δεν συμπορεύονται προς το Σύνταγμα και είναι ανίσχυρες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.