ΣτΕ 1291/2008 Τμ. Ε΄ [Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού σε παράκτιο οικισμό]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανεξαρτήτως αν οι διατάξεις των άρθρων 28 του Ν 1337/1983, 1-4 του Ν 3155/1955 και 1 του ΠΔ της 24-31.5.1985 έχουν εφαρμογή και προκειμένου περί οδών που ευρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή αν εφαρμόζονται μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές ή σε οικισμούς, οι οποίοι στερούνται σχεδίου πόλεως ούτε στις διατάξεις αυτές ούτε σε άλλη διάταξη της κειμένης νομοθεσίας καθορίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για το χαρακτηρισμό οδού ως δημοτικής ή κοινοτικής ούτε παρέχεται σχετική αρμοδιότητα στα όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων για το χαρακτηρισμό τέτοιων οδών. Τυχόν εκδιδόμενη από δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πράξη χαρακτηρισμού οδού ως δημοτικής ή κοινοτικής δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, αφού δεν έχει καμία νομική συνέπεια ούτε δεσμεύει την πολεοδομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση πράξεως σχετικής με τον ως άνω χαρακτηρισμό. Το θέμα αυτό κρίνεται παρεμπιπτόντως από την πολεοδομική υπηρεσία, όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητάς της. Η κατά τα ανωτέρω έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού οδού ως δημοτικής ή κοινοτικής δεν επηρεάζει το δικαίωμα των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια για να ζητήσουν την αναγνώριση και προστασία τυχόν δικαιωμάτων τους. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν 2831/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3044/2002, με τις οποίες ανατίθενται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως η έγκριση και τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακας και η θέσπιση με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα πάσης φύσεως όρων δόμησης, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 24 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος και ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρες. Οι αρμοδιότητες εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και οι συναφείς εκτελεστικές αρμοδιότητες, επιτρεπτώς ανατίθενται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, προς την αρμοδιότητα δε εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων εξομοιώνεται και η όλως εντετοπισμένη τροποποίησή τους, που μπορεί να επιχειρείται ομοίως, με πράξη διάφορη του διατάγματος, εκτός εάν αφορά προστατευόμενες περιοχές φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι παράκτιες περιοχές σε ζώνη 500 μ. από την ακτή, οπότε πρέπει στην περίπτωση αυτή, να διενεργείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Η προσβαλλόμενη νομαρχιακή απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως της Λουτρόπολης Αιδηψού Ν. Ευβοίας, καίτοι είναι όλως εντοπισμένη καθ΄ όσον αφορά ένα μόνο ΟΤ, έπρεπε να γίνει με προεδρικό διάταγμα, για το λόγο ότι εμπίπτει σε ζώνη 500 μ. από την ακτή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.