ΣτΕ 1435/2008 Τμ. Ε΄ [Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος σε δάσος - Ισχύς αντιγράφων διοικητικών εγγράφων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος είναι η διαπίστωση της ανέγερσης του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως εν όψει των συνεπειών της, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Τα προσκομισθέντα από τους αιτούντες ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ακριβή αντίγραφα της πράξης κατεδάφισης καθώς και των προσκλήσεων του Δασάρχη Λαυρίου φέρουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη της εκδόσεως τους στοιχεία, ήτοι τον τίτλο της υπηρεσίας, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εκδόσεως τους, το όνομα, το επώνυμο και την ιδιότητα των διοικητικών οργάνων που τα εξέδωσαν καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που βεβαιώνει την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, την ημερομηνία βεβαίωσης και τη σφραγίδα της υπηρεσίας καθώς και την ένδειξη «ακριβές αντίγραφο», η έννοια της οποίας προϋποθέτει την υπογραφή του πρωτοτύπου εγγράφου από το αρμόδιο όργανο. Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, των οποίων η ακρίβεια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο. Η ειδικώς προβλεπόμενη και λεπτομερώς ρυθμιζόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 114 του Ν 1892/1990 κλήτευση του φερομένου ως κυρίου ή νομέα ή κατόχου της αυθαιρέτως κατασκευασθείσης εντός δάσους, δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως κατασκευής, πριν από την έκδοση της αποφάσεως περί κατεδαφίσεώς της, έχει ως σκοπό να του παράσχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του επί του θέματος και αποτελεί ουσιώδη τύπο της οικείας διαδικασίας, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής αποφάσεως. Εφ΄ όσον δε η τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου προβλέπεται ευθέως από τον νόμο, είναι άνευ σημασίας, αν η προηγούμενη κλήτευση του ενδιαφερομένου προς παροχή εξηγήσεων θα ήταν εν προκειμένω αναγκαία και βάσει των ορισμών των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του Ν 2690/1999.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.