ΣτΕ 1511/2008 Τμ. Ε΄ [Διηρημένη (κάθετη) ιδιοκτησία - Χορήγηση οικοδομικής άδειας επί τμήματος ενιαίου οικοπέδου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατ΄ άρθρο 1 παρ. 1 του ΝΔ 1024/1971 επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας και επί τμήματος ενιαίου οικοπέδου, επί του οποίου έχει συσταθεί διηρημένη (κάθετη) ιδιοκτησία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι εν όψει της συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου, εξασφαλίζεται σε σχέση με το σύνολο των τυχόν δυναμένων να ανεγερθούν σε αυτό πλειόνων οικοδομημάτων, η πλήρης τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, η εφαρμογή της οποίας ουδόλως επηρεάζεται από την ανωτέρω ιδιωτικού δικαίου συμφωνία. Κατά τη χορήγηση της άδειας στην περίπτωση αυτή, η πολεοδομική αρχή οφείλει να ελέγχει παρεμπιπτόντως και να λαμβάνει υπ΄ όψη την έκταση των δικαιωμάτων κάθε συνιδιοκτήτη επί τμημάτων του οικοπέδου, επί των οποίων καθένας από αυτούς έχει δυνάμει της ανωτέρω σχέσεως δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, σε σχέση προς την ανοικοδόμηση αυτοτελών οικοδομών και την κατανομή των πολεοδομικών και οικοδομικών ωφελειών και βαρών μεταξύ των συνιδιοκτητών. Η οικοδομική άδεια ανακαλείται μόνον αν διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή συντρέχει άλλος λόγος ειδικά προβλεπόμενος στον νόμο ως λόγος ανακλήσεως. Η πράξη με την οποία ανακαλείται οικοδομική άδεια πρέπει να περιέχει ειδική αιτιολογία, με την οποία να προσδιορίζεται κατά τρόπο συγκεκριμένο και σαφή η αποδιδόμενη στην άδεια πλημμέλεια ή άλλος λόγος, ο οποίος δικαιολογεί κατά νόμο την ανάκληση. Εφ΄ όσον σε οικόπεδο, επί του οποίου έχει συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία, ανεγερθεί από τον ιδιοκτήτη ενός από τα τμήματά του οικοδομή, δυνάμει οικοδομικής αδείας εκδοθείσας επί τη βάσει αιτήσεως του ιδιοκτήτη αυτού, στην οποία παρασιωπάται το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου, με συνέπεια η ανεγειρόμενη οικοδομή να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια εκμεταλλεύσεως σε βάρος της αντίστοιχης δυνατότητας εκμεταλλεύσεως του άλλου τμήματος, η οικοδομική αυτή άδεια είναι μη νόμιμη και ανακλητέα κατά πάντα χρόνο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.