ΔΕΚ Υπόθ. C-188/2007 απόφ. της 24.6.2008 Commune de Mersquer v/ Total France SA και Total International Ltd 704 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οδηγία 75/442/ΕΟΚ. Έννοια και διαχείριση αποβλήτων. Αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Κάτοχος. Προηγούμενοι κάτοχοι. Παραγωγός γενεσιουργού της ρυπάνσεως προϊόντος. Υδρογονάνθρακες και βαρύ μαζούτ. Ναυάγιο. Σύμβαση περί αστικής ευθύνης για ζημίες εκ ρυπάνσεως από υδρογονάνθρακες. Σύμβαση FIPOL.Commune de Mesquer κατά Total France SA και Total International Ltd 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 1 και 15 της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σ. 86), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 1996 (ΕΕ L 135, σ. 32, στο εξής: Οδηγία 75/442), καθώς και την ερμηνεία του Παραρτήματος I της εν λόγω Οδηγίας. 2. Η αίτηση υποβάλλεται επ΄ αφορμή διαφοράς μεταξύ του Δήμου Mesquer, αφ΄ ενός, και των Total France SA και Total International Ltd (στο εξής, από κοινού: εταιρίες Total), με αντικείμενο την αποζημίωση για ζημίες που προκάλεσαν τα διασκορπισθέντα στο έδαφος του εν λόγω Δήμου απόβλητα κατόπιν του ναυαγίου του δεξαμενοπλοίου Erika. Το νομικό πλαίσιο Η διεθνής κανονιστική ρύθμιση 3. Η διεθνής σύμβαση περί αστικής ευθύνης για ζημίες εκ ρυπάνσεως από υδρογονάνθρακες, η οποία υιοθετήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1969, όπως τροποποιήθηκε με το υπογραφέν στο Λονδίνο στις 27 Νοεμβρίου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.