Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας – Διατήρηση των άγριων πτηνών – Σχέδιο οριστικής δασικής υλοτομήσεως - Υποθέσεις C-473/19 και C-474/19 Föreningen Skydda Skogen (προδικαστική παραπομπή)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ – Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας – Άρθρο 12, παράγραφος 1 – Οδηγία 2009/147/ΕΚ – Διατήρηση των άγριων πτηνών – Άρθρο 5 – Δασοκομία – Απαγορεύσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης των προστατευομένων ειδών – Σχέδιο οριστικής δασικής υλοτομήσεως – Τόπος στον οποίο απαντούν προστατευόμενα είδη Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-473/19 και C-474/19 Föreningen Skydda Skogen (προδικαστική παραπομπή) Με την απόφαση της 4ης Μαρτίου 2021 το ΔΕΕ εξέδωσε απόφαση για δυο συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, οι οποίες αφορούν την κοινοποίηση προς τη δασική υπηρεσία υλοτομήσεων σε δασική έκταση που βρίσκεται στον δήμο Härryda της Σουηδίας. Οι επεμβάσεις θα οδηγήσουν στην υλοτόμηση όλων των δέντρων στις επίμαχες εκτάσεις, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό ο οποίος προβλέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της δασικής υπηρεσίας. Δεδομένου πως η δασική έκταση την οποία αφορά η επίμαχη δήλωση υλοτομήσεως είναι ο φυσικός οικότοπος ειδών τα οποία προστατεύονται από την κανονιστική πράξη για την προστασία των ειδών (η πράξη μεταφοράς των άρθρων 5 της Οδηγίας για τα Πτηνά και το άρθρο 12 της Οδηγίας για τους Οικοτόπους στο σουηδικό δίκαιο), η σχεδιαζόμενη δραστηριότητα υλοτομήσεως θα έχει ως συνέπεια τη διατάραξη ή τη θανάτωση δειγμάτων των εν λόγω προστατευόμενων ειδών. Επιπλέον, τα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.