ΑΥΠολιτ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/27744/27.3.2009 - (ΦΕΚ Β΄ 627/3.4.2009) Προστασία ετοιμόρροπων Μνημείων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα ρυθμίζει θέματα σχετικά με την προστασία ετοιμόρροπων μνημείων, μεταγενέστερων του έτους 1453. Άρθρο 2 Έννοια όρων Για τους σκοπούς της παρούσας: 1α. Ακίνητο μνημείο, μεταγενέστερο του έτους 1453, θεωρείται ετοιμόρροπο από στατικής και δομική απόψεως όταν, λόγω ανεπαρκούς ή κακής θεμελίωσης ή κακής σύνθεσης και ποιότητας των υλικών από τα οποία αποτελείται ή κακότεχνης δομικής εργασίας ή υποσκαφής, διάβρωσης από ύδατα ή ακατάλληλης διάταξης ή σύνθεσης ή ανεπαρκών διαστάσεων των στοιχείων αυτού ή αποσάθρωσης των υλικών και των συνδετικών κονιαμάτων των δομικών του στοιχείων ή βίαιου συμβάντος, φυσικής καταστροφής, προκύπτουν ενδείξεις ότι δεν είναι ασφαλές, έχει χάσει την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα μερικά ή στο σύνολο του και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του. Η ύπαρξη των ενδείξεων αυτών διαπιστώνεται μακροσκοπικά ή με υπολογισμούς. β. Ακίνητο μνημείο, μεταγενέστερο του έτους 1453, θεωρείται επικινδύνως ετοιμόρροπο, όταν για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω υπό στοιχ. α΄, από τις ενδείξεις που διαπιστώνονται μακροσκοπικά ή με υπολογισμούς στον φέροντα οργανισμό και τα λοιπά δομικά στοιχεία του, προκύπτει ότι είναι προφανής και άμεσος ο κίνδυνος μερικής ή ολικής κατάρρευσης και ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποτραπεί με τα υπάρχοντα σήμερα τεχνικά μέσα υποστυλώσεων, ενισχύσεων και επισκευών και ότι ο μόνος τρόπος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.